არ ნახოთ პატიმრები, მოგიკლავენ!

გლდანის მე-8 სასჯელაღსრულების დაწესებულებასთან პატიმარ ტარიელ აბაშიძის მეუღლემ, ციცინო აბაშიძემ ჟურნალისტებსა და ხალხს დახმარების თხოვნით მიმართა. "სამხედრო მფრინავები, გიორგი ბრწყინვალეს მედლის მფლობელი ბიჭები, გამომაყვანინეთ გარეთ. სააკაშვილის პირადი მფრინავი იყო ჩემი ქმარი. მერე მისი "ხუშტურის" გამო, მას რომ ქულები დაეწერა, პატიმრებად გაუშვა და ჯალათებს ასჯევინებს. დამეხმარეთ, ხალხო!" შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა ოპერაცია „ენვერის" გახსნა შარშან ოქტომბერში რუსი მზვერავის დღეს დაამთხვია. სულ 15 ადამიანი დააპატიმრეს. ექვსი საქართველოს შეიარაღებული ძალების მფრინავი იყო. ტარიელ აბაშიძეს პრეზიდენტ სააკაშვილის პირადი მფრინავს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მან ბრალი არ აღიარა. http://www.amerikiskhma.com/content/article---121212-126584283/536006.html

 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  memeubnebi to
 • pokstar 1
  izvini  100 unda momenishna
 • შსს - პოლიცია
  unamuso mevar kide bicho udanashaulod magine da imuqrebi
 • შსს - პოლიცია
  da rogor fiqrob riagireba ar moyveba tan vazisubnel dzvelebs gixsenebo meubnevi
 • შსს - პოლიცია
  rogor mogiwoneben is dzvelebi saqveynot mati klichkebis xsenebas vnaxot dges
 • შსს - პოლიცია
  da rogor agine vazis ubnelebs magasac vnaxavt
 • შსს - პოლიცია
  da saertot rato shemexe tavidanve magasac wertil mdzimeti ityvi
 • შსს - პოლიცია
  da bolos chemidis sheginebistvis rac moxdeba imaze laparakic ar minda
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dedashens elaparake certil mzoimeti aze modi da sheni trakis sakme racaara miagde she bozo sheni adgili ikonie
 • melano mjavanadze
  100 100 rato xar ase agresıulı gıneba ar akmaret ertmanets da axla ımukrbı gırseba seınarchunet ra ubedurebaa tu martla gagın daakopıre da plus specrazmelı varo da rato agızıaneb ısedac gagızıanebul xalxs shvılo
 • შსს - პოლიცია
  aba moemzade vashkac magram yvelaze didi shecdoma sheni is aris ro aset yleoba qselebshi tavis vinaobas aravi amxels da saqmistvis sxva formit axdenen adamianebis wamogebas dzmao
 • pokstar 1
  oee siro monishen metqi sad shegagina da
 • შსს - პოლიცია
  shecdi brat magram piradi sheurwyofa sxva ramea rac shentvis da aravistvis me ar mimiyenebia xoici
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  zmao ara kide is me sadac viknebi yvelgan vityvi vin var da shen traki daayene shen vashkaci ai sharvalshimyabvs da modi ganaxeb she ylekaco miagde da idinaxui
 • pokstar 1
  bratebi shors ra
 • pokstar 1
  shen mteli cxovrebaa shemcdarixar axla kiar shecdi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen bijo ra yle ginda to atasi kaci shemovida yvelam gagina yvelam gapurtxa shen tu rame gagachnia gaajvi akedan da shemeshvi she bozo sheni mukarebit yle momchame kuchashi dedas mogitynav da patrultan n  tu moxval ro ga mmoval mere mogxedav she bozo ise mainc yles momcham bolos xoici
 • შსს - პოლიცია
  kai me gitxari da damiwynardi exla gnaxavt da visaubrebt shen wamoege da shenve unda gamoyve, da pirovnuli gineba da qurdebis xseneba soc.qselebshi kai saqcieli araa iliko
 • pokstar 1
  mereda qurdebi vin axseba bijo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  iliko ara shen traki miagde da gaajvi kurdebi magat shemovevle me exlac geubnebi tuginda rachemiyleginda
 • შსს - პოლიცია
  kai vnaxot yvelaferi xedav wesivrat gelaparakebi da kide iginebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni dedasheveci idinaxui akedan she bozo shen geshinia imis rom deda ar mogetyvnas da imukrebi icode sanam shen chemamde moxval memoval shenamde
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  racesivrat bijo shen laparakob cesivrat
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mukara sicesierea ha au gadi shemeshvi ra
 • pokstar 1
  razborkaze rom mixval da itqmeva sheni nalaparakevi imis mere vinc she dagidgeba gvertit imis dedac movtyan gind chemi nacnobi iyos yleebi arc chemi minda da gansakutrebit sxvebi gaigeee
 • შსს - პოლიცია
  kai gelodebi. me ukve movedi ro icode erti xelis dacherit gadava yvelaferi bazashi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  egre keni midi me ikac vityvi imas rasac vpikrob she siro shenidarde
 • შსს - პოლიცია
  xoda nu imuqrebi da wesivrad morchi laparaks
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  rogor shentan cesivrat movrche:) au kai me shen getyvi bazebs da bozebs rasac viushvrebi
 • pokstar 1
  midi axla aq imuqre mentebi da mere garet quchashi kai bijobaze dade tavi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai nueubnebi gulicydeba da mere shenc shari ar mogdos
 • ციცო არძენაძე
  xalxo nu gaavset am binzuri sitkvebis qvekana.ra gjirt adamianebi vart kacijamiaebi xo ara
 • pokstar 1
  qalbatono aseti sheugneblebs aba rogor velaparakot dayavs dagupuli da imis saaflavs da suls igineba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoo didi bodishi tkventan
 • შსს - პოლიცია
  kai damgalet ukve vazisubnis 2 mk sh var. n.b.  shen wesieri laparaki ver gagagebine saqartvelos da qartvelebs gaumajos vinc imsaxurebs gind patimari iyos gind nacionali da gind opozicioneri.
 • pokstar 1
  patriotia
 • შსს - პოლიცია
  gio afrikashi gamoxval?
 • pokstar 1
  gios vis xedav?
 • შსს - პოლიცია
  shen cu
 • pokstar 1
  a tu shegeshala chatshi werdi albad
 • ციცო არძენაძე
  egreve erti sitkvis mere ro dedis ginebaze gadadian imitomaa es qvekana amokiravebuli. dakarga kvelam pativiscema bevrma am sitkvis mnishvnelobac agar icis.
 • შსს - პოლიცია
  bicho gaxvediiiii?
 • ციცო არძენაძე
  egreve erti sitkvis mere ro dedis ginebaze gadadian imitomaa es qvekana amokiravebuli. dakarga kvelam pativiscema bevrma am sitkvis mnishvnelobac agar icis.
 • შსს - პოლიცია
  au es vin yofila azrze xar gaixare shen
 • melano mjavanadze
  neta ar arıs ak rame blokı roca ıgınebıan ro daıblokon ra ubedurebaa
 • შსს - პოლიცია
  vashkac erti wuti mipasuxe aba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  viseubnebi bijo memezeb
 • melano mjavanadze
  tkven tu ar gacuxebt chven kalebı vart shvılebo da tkvens gamo rato unda gvrcxvenodes.gırseulad moıkecıt
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen paiyo cxra parasevi gak jer memshvidobebi policiastan ertad movalo mere kai bichebio mere ravici shen gasagebad gitxari gnaxavtko da simgera ar vici shen hgecodineba da gaige shemeshvi exla to ratvini caige
 • melano mjavanadze
  ılıa ar chanxar sen cudı adamıanı da nu camoegebı magıs provokacıebs
 • შსს - პოლიცია
  ara policia ar mitqvams shen chias icnob muradas?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  didi bodishit magram adamiani romelic tav moyvareobas dakargavs is metis girsia da ragaceebis dabralebas da dagicher da mzes ar ganaxebo ai magis pasuxebia  magram tkventan didi bodishi kidev ertxel
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vin chia da vin murada rogor ar gitkvams kargat dapikrdi aba gadaxede shen nacerebs kacurat raginda to rashemchame dges mteli dgea shemeshvi ra
 • melano mjavanadze
  eg kvelaperı cavıkıtxe me da me mgonı eg cota samkurnaloa su sxvadasxva notebze mgerıs heeshvı ra ar gırs
 • შსს - პოლიცია
  chia ar ici vazisubneli?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  argitydeba egeti laparaki jer policias mixseneb mere kai bichebia chemi sizeo da ravicikide ra da modi shen mixede shen cxovrebas to raginda rato gamogyavs xalsxi cyobilebidan to
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me aket micnoben armaxsovs da shen magat saxels numixseneb da exla gacherdi kide ertxel geubnebi tuginda gaige tuarada mitxari arminda gagebao
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ubralod martla nervebis momshlelia adamiani izaxis erts da aketebs meores mere mesames da tavis natkvams uaryobs exla patruli da zaglebi ar mixsenebiao kide kai akari nacerebi
 • melano mjavanadze
  100 100 sen rato urev tu gonebaze vera xar shvılo daanebe ra am gadaglıl xalxs tavı
 • შსს - პოლიცია
  bicho geubnevi tu icnob modi da vilaparakot jigrulat, da gaugebroba damtavdeba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  laparaki tuginda magatutxari chemtan movidnen ra gaatrake shen to sakme raginda sheri ginda shemeshvi to arminda sheni gulize cixeshi cavide kide ertxel da gamanebe to tore me jigruli laparaki arvici im xalxtan vinc policiit memukreba shemeshvi ra auuuu raver gaige to
 • pokstar 1
  es erti
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shentviton arici raginda da chvengan raga ginda to
 • შსს - პოლიცია
  asegi shen da ar shemagine da arc tikostvis giginebia xo?
 • pokstar 1
  exla rom movnishne me magas roor axsni
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raginda raaa
 • შსს - პოლიცია
  gkitxe rac minda
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  auuuu
 • შსს - პოლიცია
  egaa pasuxi?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raginda raa gaatrake kacurat mitxari to shemeshvi gitxarui tore vazisubanshi medashen gnaxav da mere vilaparakot
 • ruso mdivani
  neta tu xvdebit axla ras aketebt...sircxvilia es da meti araperi ...kacoba da bichoba cota sxva rame mgonia  ... arasdros araperi ar gvesheveleba
 • შსს - პოლიცია
  vinc mkvdar das shemaginebs yvelas dedas sheveci, me sxa araferi arminda , radgan me aravistvis miginebia
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au shen bijo raginda  da ar shemiginebia da imdeni ar kna rom tavi cud pontshi chaigdo da dagcinobn
 • შსს - პოლიცია
  me meti araferi arminda
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai xoda kargat mashin to ar shemiginebiatkoo bijo ranairad gitxra gadaikitxe da naxe mere mitxari to
 • ruso mdivani
  guli mereva ukve..imis magivrad ro ertad viyot da gverdshi amoudget ertmanets  ....   pu ra ubedurebaaaaa
 • pokstar 1
  wegan shen artqvi aravis sheuginebia shemeshalaoooo?
 • pokstar 1
  shen ra sityvebze xtunaob bijo
 • შსს - პოლიცია
  bichi 22wlis da myavs mkvdari da imis shemginebels yels gamovcha da tavs shevaklav  xo gesmis
 • შსს - პოლიცია
  aravistvis shemiginebiatqo bicho da shen mokete
 • ruso mdivani
  ar sheuginebia magas shentvis da
 • patara mari⊰---
  sadamde daeca saqartveloo da qartvelebi xo saertod..
 • pokstar 1
  bijo shen martla avantmyofixar too
 • შსს - პოლიცია
  e bicho shen vin gelaparakeba mokete ra
 • ruso mdivani
  martla aravin mekitxeba magram ..xedavt sadamde mixedvit ukve airia yvelaperi da vin vis ras edzaxis vegar gaiget ..sircxvilia rac aq xdeba da meti raperi  ....  
 • melano mjavanadze
  nuga epasuxebıt am paranoıaks eeeeeeegadavıkıtxe kvel da aravısAR SHEUGINEBIA
 • pokstar 1
  shen martla vinxar me rom machereb
 • melano mjavanadze
  SEN KI IGINE DA ILANZGE BLOMAD
 • შსს - პოლიცია
  me vilandzge da vigine?
 • pokstar 1
  dis saflavs  da suls igineboda da me da ilia veubnebodit pativi eci sheni dis saflavso da amas raunda elaparako
 • melano mjavanadze
  xo shen reebs cerdı manamde agar gaxsovs axla ra gında ver gavıge shen das aravın ar shexebıa acxonos upalma da rato ızaxı mase
 • შსს - პოლიცია
  gmertis ar geshinia fu sheni qaloba movtyan she provokatoro
 • შსს - პოლიცია
  melano xar tu bashiachuki daaxvie da nu mexebi
 • melano mjavanadze
  aba sena xar se martla avadmkopo me kı meshınıa gmertıs magram sen vırtxa xar
 • ruso mdivani
  ra provokatori..sul ar vicnob mag bichs magram mec vambob ro ar sheuginebia
 • melano mjavanadze
  arc me
 • შსს - პოლიცია
  ruso shenze ar mitqvam am melanoze vambob
 • melano mjavanadze
  jer ım gogoze raebı dacere gadaıkıtxe senı dacerılebı me provokatorobısgan sorsa var aı sen kı mecodebı
 • patara mari⊰---
  acadet iginos neta magit rame gematebaa?neta tu ar gcxveniaa?:@
 • melano mjavanadze
  melanos tavı daanebe da chemı rchevaa ımkurnale mexsıerebaze
 • შსს - პოლიცია
  davai gaajvi saxli daalage sarecxi darecxe aq ras mizixar
 • melano mjavanadze
  senı tolı shvılebı mkavs me
 • pokstar 1
  mandilosans pativi eci uzrdelo
 • melano mjavanadze
  aı zrdıloba arc mıkvırs chemı bralıa senaırs rogor vıkadre da gamogelaparake
 • melano mjavanadze
  sennaırebma gagvıpuches saxelı
 • შსს - პოლიცია
  e bicho shemeshvit to ra gamitraket saqme to
 • melano mjavanadze
  xoda cadı da saxlı sen daalage eg kı mogıxdeba uzrdelo
 • შსს - პოლიცია
  fu sheni
 • melano mjavanadze
  momısmıne ıdıoto sen arsad ar ıvargeb ımıto ro ugırsı xar ım bıchebsac mıvecı shenıshvna magram ar uuzrdelebıat chemtan ımıto ro gırseba akvt nu kadrulob asetebs sen me verapers damakleb da aı sen tavs kı ırcxven
 • ruso mdivani
  geyopat xalxo  ramdeni zis da icinis albat  amas ro kitxulobs ....   gamoichinet adamianoba   ... sircxvilia ubralod,axla yvela ertmanetis gverdt unda vidget da axla iqneba ro ertmanets davesiot????? dedas gapicebt da yvelas gapicebt vinc yvelaze metad giyvart ..daamtavret es umsgavsoba
 • melano mjavanadze
  mec magacs movucodebdı da ckobıdan gamomıkvana am uzrdelma
 • pokstar 1
  es ras nishnavs
 • ruso mdivani
  gacherdiiiiiiiiiiiiiiiii
 • pokstar 1
  monishnuli gaxseni da mere tqvit es vinaaa
 • შსს - პოლიცია
  ra ras nishnavs?
 • duda mariami
  sasacilo kiara satiralia es yvelaferi geyofat martla ra dagemartat qartvelebi ar xart?
 • duda mariami
  dawynardi exla shenc da morchi sakmarisi itqva agar ginda geyofa
 • pokstar 1
  chem monishnuls daaweqi da waikitxav ra dawere
 • pokstar 1
  gavedi me da manam ragacas ityvi manamde dafiqrdi ras idzaxi
 • qeti saralidze
  deda gmero visac guli gaqvs amdeni ubeduri xalxis shemyure chkuidan gadaxval
 • შსს - პოლიცია
  shvili momikvdes da dis saflavs geficebi aravistvi ar shemiginebia saertot videoze ro qalia da idzaxis shvilebi mshieri myavso vtqvi ro is oqro ro daukidia gayidos da achamostq da atydnen to
 • melano mjavanadze
  ıs kalı mezuzurı dedaa daeg konda mxedvelobashı
 • ruso mdivani
  yvelam sxavadxvanairad gaigo...is medzuzuri deda iyo da imitom tqva mshieri davtoveo..imas moralurad upro uchirs
 • melano mjavanadze
  martalı xart
 • შსს - პოლიცია
  mere me ra vagine tu ra vtqvi da vsio to , tore patimrebis da xalxis mwameblebis dedas sheveci yvelasi
 • LEA LEKACHENKO
  XALXO SAGAD IAZROVNETTTT RA GCHIRT EXLA CHXUBIS DA DAVIDARABIS DROAAAA
 • ruso mdivani
  principshi martali xar... bevrma daapiqsiri isetive azri rogorc shen da ar sheuchamiat ..ubralod bichebi xart da ayevit ertmanet eg aris da eg
 • შსს - პოლიცია
  xoda tu ver gebuloben unda ikitxon, gind bichi iyos da gind qali
 • melano mjavanadze
  chrıchınebıs droa da ımıto
 • ruso mdivani
  kargit ra nuga amwvavebt situacias
 • melano mjavanadze
  kalbatono ruso gadaavlet tvalı cına nacereb dedashvılurad vamshvıdebdı da reebı makadra
 • შსს - პოლიცია
  chrichina bidzinashenia ra da yvelas ro exebi shen gaq magis ufleba, nacionalebi xalxi araa da meocnebeebi xart marto?
 • melano mjavanadze
  ramdenı gea cesıerad ar mızınıa am ambebıs mere mıvejachve compıuters da es reebs ambobs kıde EEEEEEEEEE100 ME ARC ERTI PARTIIS MOMXRE ARA VAR RO ICODE DA CHKVIANAD IKAVI ME KVELA KARTVELZE MTKIVA GEC SXVATASHORISULI DA SENZ
 • ruso mdivani
  vici wvavikitxe...martla gaocebuli viyavi magram aq manamde iseti ambebi iyo  ertmanets daesien bichebi da ubralod dzalian gamwardnen yvelaperi airia memgoni agarc kitxulobdnen ertmanetis minawerebs..ra vqnat vicxubot??vlandzgot?? yvela yvelapers mixvda da dasrulda mgoni
 • melano mjavanadze
  kvela komentarsvkıtxulob ra tkma unda azrta sxvadasxvaoba ıkneba magram seuracxopa da gınebıs gareshe xo seızleba ara
 • melano mjavanadze
  xo xedavt ısev urevs rabızına rıs mısha me sakartvelo da kartvelebı mtkıva
 • შსს - პოლიცია
  da me viginebodi xo? da nacionalebs ro gvaginebdnen mashin xmas rato arigebdi mashin qartveli ar iyavi she meocnebe
 • melano mjavanadze
  eeee caıkıtxe ra cına mesıjebı ras kvıa ar vtkvı raebs ambob sen martla raebs urev nu dagale xalxı me arc meocnebe var da arc nacıonalı
 • შსს - პოლიცია
  getyoba magram didxans mogiwevs ocnebebi
 • melano mjavanadze
  cnobıstvıs me mgalobelı var da partıebtan sakme ara makvs.aı sen dıdxans ıocnebeb martla
 • melano mjavanadze
  tazarshı mıdı da sulı daımshvıde
 • შსს - პოლიცია
  tore tqveni zogierti mgvdlebi ar dadian 41 nomeri trafaretebit me 8wlis win viocnebe da amixda
 • melano mjavanadze
  momısmıne axla vın rıtı dadıs ar maınteresebs da senc ar ganıkıtxo vınme mıtumetes mgvdelı da rac seexeba ocnebebs kvelaperı gvtıs nebaa
 • melano mjavanadze
  me realıstı var
 • შსს - პოლიცია
  kai deida kai
 • melano mjavanadze
  xo egre zrdılobıanad svılo me bevr specrazmels vıcnobdı gırseul adamıanebs polıcıelebsac sxvatashorıs da sen c stabechdılebas nu gamıpucheb
 • melano mjavanadze
  me adamıanobs adamıanobıt vapaseb partıulobıt aravıtar semtxvevashı
 • შსს - პოლიცია
  xo ravqna vinmes shexedulobebis guliza samsaxurs ar davtoveb da tu vinmes wamebas damavaleben imdgesve chemi nebit davtoveb
 • melano mjavanadze
  aba sen ıcı damshvıddı agar ıchxubo.rac sheexeba sens das mıcvalebulebs ar exebıan kıde ertxel geubnebı gmertma acxonos mısı sulı zecıur sakartveloshı
 • melano mjavanadze
  gaıxare egre ar jobıa
 • შსს - პოლიცია
  madloba
 • melano mjavanadze
  araprıs ens dasac acı movıxsenıeb koveltvıs locvebshı
 • შსს - პოლიცია
  didi madloba da bodishi
 • melano mjavanadze
  ıse mters sımshvıdıt upro daamarcxeb ıcode vıdre sıpıcxıt
 • melano mjavanadze
  ara arıs sachıro me gulshı cuds ar vıdeb arasodes
 • melano mjavanadze
  racgamabraze ısıc damavıckda ukve arkopılxar cudı adamıanı vısac bodıshıs moxda seuzlıa ıs gırsebas ar dakargavs
 • melano mjavanadze
  magram gtxovt senc da ım bıchebsac nu agunebt ertmanets ar arıs lamazı
 • LEA LEKACHENKO
  asea xalxo ar unda vichxubotttt unda ertmanetis gverdze vidgetttt
 • LEA LEKACHENKO
  axla gvmartebs ertmanettan gverdit dgoma da mxardachera
 • T E O N A
  Ramdeni gilaparakia shen martla brma qalo. Sul cota da sheni sisxli da xorci moxvdebodes mand gmerto ismine da tanac totxmeti clidan.mere rogor moiknevdi mag cakla enas naxavdi
 • T E O N A
  Datoveb?hm mere vegar datoveb ai es ari da es shenc kargat da cxadad ici
 • შსს - პოლიცია
  ver gavige ras ambob
 • T E O N A
  Dachoqili vevedrebi upals ro kidetaseti moazrovneebi rotxart.ar agcdet satitao dedis tkivili da patimris patronis cameba.patronis cameba.ro gaigot ranairia tmis glejvac da xorcebis atlac ro ver dagacknareat.
 • T E O N A
  Camebas tu damavaleben camovalo xo tkvi.ai makamde ro mixval mere vegar camoxval
 • შსს - პოლიცია
  rato vin damabvs?
 • T E O N A
  Tviton tviton gdagabaven.
 • შსს - პოლიცია
  egre araa ra, me arc am xalxis ar mjera mova 1 oqtomberic da naxav tu rame sheicvleba
 • T E O N A
  Adamiano dajerebazea? Dajerebazea roca ase xdeba?
 • T E O N A
  Da gaizaxian dadgmuli spektakliao.es ari spektakli.nu gamotkvavt nurcerti partiis sasargeblod protests.gamotkvit sakutari sakutari shvilebistvis.mara amas jer ver gaigebt sanam sakutar zurgze ar gadaitant ai esaa
 • შსს - პოლიცია
  daica tu me wamoval samsaxuridan ra dalagdeba yvelaferi? kai ra xo yvelam icit ro 5 n. gaimarjvebs da ufro met problemebs qmnit, me ar vamartleb dzaladobas. dzaladoba dzirs
 • ♠♣Заходи тихо Уходи молча♣♠
  shemeshvit to meeeeeee:@ sheveci mishas da mishikos xalxsac, gavkari glandshi,
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  VAA AK KIDE EG TEMA MIDIS TO
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  zdarovat girseul da cxovrebit scoret macxovrebel xalxs
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  5iani chem yleze gaimarjvebs
 • შსს - პოლიცია
  nu iginebi mteli soc.qselebs akontroleben shvils geficebi gaige ra
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mismine shen dfaikide akontrolon da iyvnen to
 • შსს - პოლიცია
  rogorc ginda magra isev tu nac gava isev chvenebs mokitxaven xoici da amis didi shansia
 • pokstar 1
  au isev ertad moxvdiiit?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shenc ak xar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  zdarovat
 • pokstar 1
  baro
 • pokstar 1
  exla movedi
 • T E O N A
  Gineba ki ara erti ar acdet piradad chemi gulidan camosuli ckevlamicam ukot piri axalaiebis jish jilags da kalmaxelidzes.
 • pokstar 1
  gushin arasrulwlovanebic aiyvanes aqciidan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xooo cudia cudi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  specrazmelebi iknebodnen albat
 • pokstar 1
  xo aba vin
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gamoushveben zmaa pataraa
 • T E O N A
  Ai magat patrons
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen gogo xar tu bichi:)
 • შსს - პოლიცია
  daichires
 • pokstar 1
  ert tviani da paxodu jarima da ristvis tavis azri rom gamotqva
 • T E O N A
  Gogo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoo kaia mere roicyevlebi ramdeni clis xar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ginebit agine da cyevla ar sheizleba damijere zalian cudia
 • T E O N A
  Ckevla upro misavalia da damijere miuvat vidre gineba tumca ar acdet arcerti ginebidanac
 • შსს - პოლიცია
  s a q a r t v e l o  
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ramdeni clis xar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  patimrebi yvela dastoini miyvarxart genacvalet kacobashi da vashkacobashi upali tkventanaaa yvelaperi kargatikneba
 • pokstar 1
  mandilosneb wlovanebas ar ekitxebian
 • T E O N A
  Ra mnishvneloba ak laciraki namdvilad ar var
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ukacravatrogainteresebs mkitxavtan udnda cavide zmaa genacvale
 • T E O N A
  Xo shen ega tkvi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xo raiyo ise malav ro titkos gkitxe miliono sad gak damalulitko:)
 • pokstar 1
  aha gipasuxa
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoo carmoidgine magas rokitxo milioni sad gako albat rishenias gamogitans da dagbridavs:) rasizaqv me mainteresebda da pirvelia vinc damimala magram eg xoici raponticaaaetyoba ramdenisacaa kai bavshvia
 • pokstar 1
  abaa
 • pokstar 1
  modi aba vcadot
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  martla ramdenis xar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raunda vcadot
 • pokstar 1
  gogoni miloini sad gaq damaluli mitxar da shen tavs vficavar tu vinmes vutxra
 • T E O N A
  18
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla martla dagvicheren da gverdigverd vikenbit kamerashi mere vizaxot xata chai mogavacode da sigaretio
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoo vicodi ro metyodi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xogitxari me metyvistko sadac ak damaluli piradshoi momceraarunda yvelam gaigos
 • T E O N A
  bodishi ra tkvi ver gavige
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ginda nomeric gamovartva:) xoici me eg yvelaperi shemizlia macli zmaa:)
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  druziebshi damamate
 • T E O N A
  :-/
 • Alla Vartumian (M...
  sashineli mdgomareoba tbilishi,am gadazemebs rom yxyreb sl vtiri.
 • GIO-- lentongi
  vaimeeeee
 • WWWWWWWWW ))))))))
  что с девушкой?что она говорит?
 • nastia machitadze
  nu u nio muj v tiurme i ana xochet asvabadit evo i prositc pomoshi vsem vsem
 • nastia machitadze
  no tut rugaiutsia i a palitike
 • ruso mdivani
  sxvagan ver naxes sachorao da gasarchevi adgilebi ra
 • nastia machitadze
  ravitci adgiebis meti ra aris
 • ruso mdivani
  yvaruvare sanam iqneba adgilebs ra gaatavisuplebs
 • ruso mdivani
  auuuuuu  sxvagan wavedi  sxvas vwerdi mapatie
 • nastia machitadze
  mivxvdi mivcherebivar ras werstqo
 • ruso mdivani
  ise archeven saqmeebs da iseti debatebi gamartes ro guli gagiskdeba...  vais gaveyare da uis sheveyareo ise ar wavides chveni saqme me imis meshinia...
 • nastia machitadze
  martali xar aq ori xotcavda ertmanets da realobashi xo azrze xar ra ambavi iqneba axla archevnebis shedegebi da mgoni unda gaviqtcet sadgatc.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dilamshvidobis rogor braznebit vinc gushin gamibrazda imat vkitxulob pirveli da mere yvelas
 • ruso mdivani
  kargad vart da imedia igive agar gagrdzeldeba ...  
 • CHEMI ERTADERTI
  gasartobi da gascnobi adgilia exla aq,ra ubedurebaa ro ixoceba zogzogierti da gchirt xalxo raikot.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  tu kide daicyo vigacam xalxis shuracyopa albat kii ratom unda iblataon specrazmelebma
 • ruso mdivani
  kargi ra yvela  titon gacems pasux ...gushin rac aq xdeboda sircxvili iyo dameti araperi ...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vin ori erterti mee anu chemze gak laparaki:) ara oridan erti xocavda is me verasdros verapers mizavshemogevle specrazmelebi pormis gareshe :):):) mecineba ubralod magat droc movida da exla sait gaikcenvian eg mainteresebs
 • nastia machitadze
  shentan movlen.momismine rusos tqmis ar ikos sirtcxvilia aq mag temis garcheva,imdenad amakebi xart vertcertma ver damet da ar gacherdit piraditc xo arsebobs iq migetcerat ertmanetistvis risi tqmatc gindodat.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  chemtan eg verasdros ver shemova rom problema ar shemikmnas magas piradshi raunda vcero vigac spec razmels magat gulistvis vijeki 6celi da magat xelebis da pexebis rtymas uzlebdit ik uzlurebi viyavit exla meunda urtya magat da ar mainteresebs vincunda iman caikitxos saeertod yvelam kargat vicit rom movida exla magat dro da magat yvela titoeuls didi problema akvt xvdebian adamiani romelic sakutar mkvdar daze igineba is xo araadamiani aris me ese vtvli tavmoyvareobaa avt dakarguli egeni ariyvnen kartvel dedebs da mamebs xels ro urtyavdnen dubinkebs da raci ra mokled exla me vici da kide chem nairebma magat rogorc movekcevit
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sul cota darcha da mova amat droc da chebven ezoshic mova zapxulis cvima da yvelas gavcemt shesabamis pasuxs genacvalet yvela girseul arestants da yvelas vinc magat ojaxebs arapasebs dedikoebi momikitxet tkveni...
 • ruso mdivani
  au ro gachumde ar jobia?/?
 • ruso mdivani
  naklebad gvainteresebs  aq ertmanets ras etyvit
 • ruso mdivani
  ase tu dawtvitet ertmaneti  
 • ruso mdivani
  uketesad iqneba chveni saqme
 • ruso mdivani
  visi umedi unda gvqondes  kacebis romelis  ver igeben rogor ilaparakon da sd ra unda archion??
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen exla momismine kargat shemogevle shen ro gachumde albat eg jobia da roca sxvebze laparakob da sxvas rame rchevas azlev tu ragac ar mogcons tavad sheni azrit ro naklebart dainteresdebian eg kargat icode exla me getyvi shen shen ro saxshi tbilad ijeki xalxi ik mtel ambavshi iyo da tu ramis gaketeba ginda da egre pikrob ara saxshiunda ijde da kompit ragaceebs cerde rato ar gadixar da ra toar xar xalxis gverdit magram ici raa brzenis tamashs da egt ragaceebs tavi daanebe arminda rame gecyinos chemgan da ubralod icode shen tu mag yvelapers xedav me mag yvelapristvis vibrzodi rom egeti ragaceebi ar momxvdariyo magram ici raari roca adamiani tviton gamocdis xelis dartymas 10kacis da pexis ai mashin gaigebs raaris da rogorari shen xedav rogor cememn me gldani ar momicia me eg ro gaixsna zonaze viyavi da shen kacebs roca exebi me numomxarshav vikgac sirebtan me me var da tuar gekneba imedi arcegaa problema yvela specrazmelis dedamovtyan me raginda exla shen eg mitxari sagineblebi arian da vagineb shen raguli gtkiva erti kartveli tuxar rato ar xar zveli adat cesit rato sheixcvalet
 • ruso mdivani
  auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  rato ar gacvia is samosi da is zveli yvelaperi rasac kartvelebi atarebdnen magram shen sxvisas xedav da xedav sxvasac sheuzlia shentvis bevri ramis tkma da aitom jobia xalxis sheuracyopisgan tavi sheikavo shen kartvelobas axseneb da rodesme giopikria is rom ese rom sheicvala sakartvelo da eseti cesebi rom shemovida ese rom cxovrobs bavshvebio migeca magaliti tundac chacmis getarebina zveleburi samosi magram ratom ratom atareb dges xom marto sityvit arian magrebi da danarcheni yvelaperi sakme sakmeze romidgeba agaravinaa ramodeni procentis garda es cudat ar gamigeo zalian gtxov
 • ruso mdivani
  shen raici me sad viyavi  
 • ruso mdivani
  kargi ra vis acvia dges dzveli adatweebit gamagebine
 • ruso mdivani
  momismine chemi qartveloba is aris  kargi deda viyo da kargi shvilebi gavzardo
 • ruso mdivani
  magit viamayo
 • ruso mdivani
  odnoshi erti kviraa vzivar da mets verapers vaeteb ..movkvdi am  bichebis sacodaobit da   guli miskdeba
 • ruso mdivani
  ubralod hemi azri gamovtqvi ro ar momwons aq rac xdeba
 • ruso mdivani
  tore iyo periodi roca me da chemi dzma vapirebdit agvistos omshi wasvlas mzad viyavi magistvis
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai exla me gaedi da didi bodishi tu rame gecyina chemgan es ubralod is vtkvi rasac vxedav da minda gitxra rom roca adamiani ragacas izaxis jer tavis shecdomas unda gadaxedos da mere sxvas unda mices rcheva darigeba... da arc mevar patrioti da magas arvibraleb zogzogiertebisdgan gansxvavebit magram me kacoba makvs da adamianoba usamartlobas veravis vpatiob specrazmeli kiara vincarunda iyos
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  RAIYO MITXARI GECYINA RAME
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen sxvas ro uyureb magas geubnebi shen kiara mec da yvela ertmanets vuyurebt da marto eg araa kargi deda da kai shvilebi mtavaria shen giyuron da shenidan iscavlon ai egaris meti araperi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  M,ADLOBA GAIXARE
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  EXLA GAGINA TO
 • CHEMI ERTADERTI
  aq ginebis meti araferi ician da yvelafristvis mzat unda iko... meti shegneba da zrdiloba ar aqvt.
 • CHEMI ERTADERTI
  simartle ver aitana da egeti kaci ususuria tavis dacva roar sheuzlia. exla mec sheileba maginos gamoricxuli araa.
 • CHEMI ERTADERTI
  xoda magis komentarebidan azri gamoitane an vinmem gamoitana azriii tqvas erti. waegdo ena dagagebashi ar iko ras werda.
 • CHEMI ERTADERTI
  xoda sheeshvi,aq yvelas ro ayve gagafrenineben raaa.
 • შსს - პოლიცია
  chemze vin laparakobs aq?
 • CHEMI ERTADERTI
  jer marto am qalze romelma dawera agar maxsovs egre chemi coli ro moiqceso chamovatyavebo da erti ra gaaketa araswori am gamwarebulma qalma. oqro da bajaglo vis ukvirs exla erti mitxarit raaa.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN RAIYO RATO AGINE IM GOGOS TO
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vin da me vlaparakob raiyo ro
 • CHEMI ERTADERTI
  shari arafer shuashia,zrdiloba da shegnebaa da aq amas yvela kitxulobs da kacma ar unda gaicinos.
 • შსს - პოლიცია
  imito ro titon momwera piradshi cudi da vagine da vagineb, da shen piradad ginda rame?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen raiyo kide arishli sheni laparakis stils tu rogor ginda isev davicyo da dagimtavro ramogcera erti daakopire avba shemn kargat momismine ra
 • შსს - პოლიცია
  gogo mokete da nu uzdelob
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ragaceebi tu tavsjhi gak avardnili arvic me da cota micaze daeshvi  exla nuuzrdelobs bijo arminda sheuracyopa mogakeno exla da zedmeti ar mogivides
 • CHEMI ERTADERTI
  xoda nu ishli nervs daanebe tavi,tavisi gasachiri eyofa vigacaaa...
 • შსს - პოლიცია
  sad xedav chem uzdelobas kargad waikitxe vinc uzdelobs
 • CHEMI ERTADERTI
  sheeshvi raaa,ver xedav ra dgeshiaa.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cota kacurat moikeci to ragchirs axalgazda bichixar vinar yopila spec razmshi da vistvis aruginebiat to daioke cota nervebi tore gushindeli tu gaxsovs memgoni arginda igive moxvdes kalia da yuradgebas numiakcevda vinc magas arascoret sheexeba yvelas dedasheveci me gesmie cota dacynardi amxela bichixar
 • შსს - პოლიცია
  aravis vexebi nuravin mexeba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen verc veravis sheexebi damijere tu erts  sheexebi atasis shegexeba da gacherdi da amgogos vicnc acyeninebs yvelas dedas movtynav me geubnebi shen
 • შსს - პოლიცია
  zdiloba aswavle da aravin sheexeba
 • CHEMI ERTADERTI
  sheeshvi raaa.
 • შსს - პოლიცია
  gogo zdiloba iqonie
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  da memgoni normalurad gixsni da unda gaigo tuver gaigeb mere sxvanairadac avxsni tuimasac ver gaigeb mere  oooo  gaige rasac geubnebi da sheeshvi mere raa kalia romc gaginos ramoxvda ylearavin mochamos shen vergaige bijooooooooooooooo tu raginda exla zdilobaze shen rogor laparakob au msmine ra gacherdi da gadi normalurad geubnebi da arginda zdiloba ikonie da ragaceebi
 • შსს - პოლიცია
  ruso qali ariyo ?
 • შსს - პოლიცია
  vigacas ramsebi aeria vigacas isev sibnele goni ok
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raginda xalxis nervebze tamashob tu rogoraa sheni sakme shen im rusos nuga axseneb medashen movrchit magaze laparaks da geubnebi gacherdi gaigeb shentvis uketesi... shen vigacas kiara exla martla agirev ramsebs aze modi me gelaparakebi arginda normalurad gaigo gekitxebi da mere mevici
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gaige ra rasac geubnebii da aravin shegexeba tuarada exlave erti ormoci kaci shegexeba ak ratginda to eseti aur zauri meti rogor agixsna exla mitxari to adamiani ar xar xosheizleba gaigo xalxis psikikaze nu tamashob yvelas tavis problema akvs
 • T E O N A
  Kargit gacherdit pirad sheurackopebs sheeshvit martla ra ari ertmanetis gineba.an qali gaarchiet an kaci
 • CHEMI ERTADERTI
  morchit raikot exla raaa... raze ishlit nervebs xalxo kait raaa.
 • შსს - პოლიცია
  da vinmes sheurwtofas vayeneb me?
 • შსს - პოლიცია
  wesieri sityvebi idzaxe ms
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen mismine sad laparakob me gelaparakebi da pasuxi gameci gaige rac gitxari normalurad agixseni memgoni unda daimsaxuro cesieri  sityvebi da me agixseni shen da gaige mere armitxra rato magineb da egre rato melaparakebio
 • შსს - პოლიცია
  sidedri mainc ar myavdes sheni mogvare ra
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ui shenc ak xar raiyo yvela ro amdros shemodis
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen donjuanixar rava uyvela sheni natesavuia da axlobeli to mismine arginda gageba
 • შსს - პოლიცია
  vin tvela vis eubnevi
 • T E O N A
  Me meubnebi cesieri sitkvebi izaxeo?
 • შსს - პოლიცია
  ki
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  bijo shen kartvelixar saertod an kristianixar eg mitxari da mere vilaparakot me da shen avadmyopo momismine shen gelaparakebiii
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  100-100 yruxar ibiomat
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen gelaparakebiiiiiiiiiiiiiii
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheeshvi am xalxs
 • T E O N A
  Martali xar me saertod vtkvi ar sheizlebataseti rameebi metki.da saertodac gagizianebul xalxs nu icvevt.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  tore magrat gatexilshi caxval
 • შსს - პოლიცია
  qartveli arvar arc qristian da arc yru arvar
 • შსს - პოლიცია
  chemia shemogevle shemxvdi da mnaxav
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoda aba rachemiyleginda mashin am kristian xalxs tavi daanebe raver gaige ici chemi sityvebi exla raikneba sheeshvi tore imis dedasheveci magrat gagitydeba dgevandeli laparaki
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ukve nervebs vegar vtokav da mere armitxrat rato uzrdelobo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me vicvev tu ver gavige risi tkma ginda
 • შსს - პოლიცია
  bicho sheshvebuli var chemze nu weren mat utxari
 • შსს - პოლიცია
  isanshi metrostan 10 wutshi gamoxval?
 • T E O N A
  Kii? Exla damimtkice erti sitkvac ra gitxari aracesieri da tu vera cesierebi unda gitxra.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mashin imis ojaxshi sheveci vinc romelime kartvel kals sheuracyopa miakenos da moutyan paroda da dedis muteli ai es da vis raunda shxvde miagde exla bijo shen isneli xar isanshi ginda shen ni tavi sadme miyuebul adgilas gipovon raggaatrake sakme kalebs sakmeebs urchebv ibiomat da mere kacobaze mogak tavi pu sheni
 • T E O N A
  Ara saertod vtkvi shen ra shuashi xar
 • შსს - პოლიცია
  ms rame gakadre an cuds vwer rames?
 • შსს - პოლიცია
  mosula umizezot vinc miatenebs misi mkvdari da cocxali movtyan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  yvela rjulis dedamovtyan vinc kartvel mandilosans sheexeba da acyeninebs mutyan cxra patroni da  saertod umizezod ara me geubnebi shen vapshe ra parodis xar saidan xar
 • შსს - პოლიცია
  qisti var waemoshobit
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vinxar bijo
 • შსს - პოლიცია
  qisti ar gagigia? icnob vinmes isanshi an vazis ubanshi qistebs?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  musulmanixar da sakartveloshi blaptaoba ginda  bijo momismine ra cota azrze modi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kistebs ara me kartvelebs vicnob da me micnoben kargebi
 • შსს - პოლიცია
  me saqartveloshi vcxovrob da moqalaqc var
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ylezemkidia kartveli arxar mere magas geubnebi da shen cota azrze modi gesmis
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sakartveloshi bevri chamonzreuli nabozvari cxovrobs da magat dedasheveci... ai am gogos vinc agina imis dedash  me da shen ertad shevecit
 • შსს - პოლიცია
  qisti ro var da chemi adgili araa saqartveloshi?
 • T E O N A
  Mere qistebisa mainc ar grcxvenia?
 • შსს - პოლიცია
  pusta var?
 • შსს - პოლიცია
  kai male mova 1 oqtomberi
 • შსს - პოლიცია
  xo? cdebi lamazo soc. qselebi ar gvegrzaleba mitumetes archevnebis win
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  MMISMINE SHENTVIS ARAVIS UTKVIA SHENI ADGILI ARAAO SHEN SHENI ADGILI UNDA ICODE ABA SHEN CHEMTAN ASICELI VERIKNEBI CHEMTAN MXOLOD DASTOINI DA GIRSEULI XALXIA UBRALOD GAGITYDES KACUTART GEUBNEBI YVEL;A SHEN GAMTYUNEBS DA AR GITYDEBA ESETI LAPARAKI
 • შსს - პოლიცია
  kai kai magari qartvelobaaa tu qartveli arxar asegi unda moketo?
 • T E O N A
  Qistebi arian mara kvelas mimart pativiscemas gamoxataven iseve rogorc mat agr amcireben ikitxe pankisis qistoba rogor cxovroben garshemo xalxtan.shentsashualeba mogeca ro saxalxod igino kvelas misamartg?
 • შსს - პოლიცია
  qisti var magram saqartvelo mec ise miyvars rogorc tqven
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  TRAKIUNDA DAAYENO ABA VIN GAPATIEBS KARTVELI KACI KARTVELI KALIS SHEURACYOPAS.....   AI 1OTOMBERS DAMEXION YLEZE VINC GAIMARJVEBS ISINIC DA VICN CAAGEBS CHEMTVIS SULERTIA DA SHENTVIS MNISHVNELOBVANIA SADAA EDIKA DA MISI DRO SAD GAMOXVOIDODIT BIJO SHEGCHAMDNEN MGLEBI  EXLA TRAKI MIAGDE NOUMICVEV TORE ZAAN DAGCYVITAV GULS
 • T E O N A
  Moketo ara.ubralod azri sheizleba tkva magram bilc sitkvaobis gareshe.tore qartveloba ra shuashia
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au imena shen an mogzavnilixar an cvetshi avadmyopixar romelia is mainc gvitxari
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raginda argesmis adamianuri natkvami
 • შსს - პოლიცია
  qartveli arvar da arc minda ro viyo qistebs metad shegvidzlia ertmanetis dacva , da xalxs ar varchevt
 • CHEMI ERTADERTI
  gacherdit raikot,erts tu chkua goneba ar aqvs sxvabs agar gaqvs,sheeshvit ra ertmanets raikot.
 • T E O N A
  Tore shemovevle chem qist megobrebs isetebi arian.qistoba da rjuli araperia. Samshoblo da sheni xalxi saqartvelo da qartveloba.tu vcdebi? Ase rom dadeqi xalxis gverdit da daicavi sheni bici sheni ojaxi tundac ro imis shishi ar gkondes chemi shvili ro daichiron cocxit ar gaaupatiurnn an denit tvini ar gauupatiurono.ai es ari.da moxdenit kvelaperi xdeba es gaxsovdes
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vinc  kartvelebze cuds pikrobs yvelas dedis mutelshi sheudos yvela katrtvelma shen migde she nabozmvaro tore gagiyleveb tavs exla a aze modi shn shig gak da ver gagigia sheni pu ylexar sakartvelo kiara kartvelebi mogityvnaven shen daicade sheni kisti dedasheveci yleze dagvexarte kartvelebs sheni parodit visacekutvnis
 • T E O N A
  Vin gagarchia shen tviton aketeb ase shen archev shen tavs.
 • CHEMI ERTADERTI
  amin.
 • T E O N A
  Gekopa shenc gineba kai movrchet ra martla
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  bijo ragindoda sheni dedasheveci sheni mainc damacyebine gineba rato ar miagdeb ai am cxovrebis deda movtyan chamonzreuli shenairi ro amas ityvis sheni vitom kai tipi dedasheveci imena siri ylekaca yopilxar kartvelebi kacebi mainc vartd  da es istoria caikitxe she ylekaco shen mogitynav martla axvar da nabozar pirs shen kaci kiara ylias chuchyi xar
 • T E O N A
  Kargit ra nu archevt ase nacias saqartveloshi daibadnen aq gaizardnen,samshoblo sxvas ras kvia.
 • T E O N A
  Gekopaaa
 • T E O N A
  Cadi gaerte maestros ukure exla
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  MEMEUBNEBI
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  GANEEBE TAVI MOGZAVNILIA SHEESHVI RA
 • T E O N A
  Xo kai amodona gineba daikide ra.
 • pokstar 1
  baro
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  adgilia agaraa ro davikido:)
 • pokstar 1
  aq isev iseti ambaviaaa?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  genacvale rogor xar zma
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  auuuuuuuuuuuuu
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  is vinaa shemovida da gogoebs agina mabg bozma
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  imena bozia to
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  da es kide me meubneba daikideo
 • pokstar 1
  nel nela
 • pokstar 1
  xo wavikitxe yvelaferi aba aq chvengan miijva da exla gogoebze gadavida
 • T E O N A
  Oo xo piradad agine mara gtxov nacia araper shuashia. Eg bodialobs mara qistoba nacia ginebis girsi araa
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ara me magas vagine
 • T E O N A
  Eg martla miirtmevda tavis dedisas lapatkit da ver gazga
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cotaxnit gavedi me da shemoval malee
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  genacvale aba raa
 • შსს - პოლიცია
  male gipovit .
 • შსს - პოლიცია
  shen vis agineb brat me jarji var albeqioni
 • შსს - პოლიცია
  sad gnaxo brat
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN KIDE AKAXAR BIJO
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  VISEKITXEBI
 • შსს - პოლიცია
  bicho kiara jarji vartqo brat
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  BRAT KIARA OEEEE  RAGINDA SHEN RATVINI MOTYANI MARTLA DA MARTLA TO
 • შსს - პოლიცია
  bicho me im kacis axlobeli var da dastoinat brat
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN ME SADUNDA MNAXO BIJO VIN JARJI SAXELIT DA GVARIT ROMECNOBI A JARSHI KIAR VART COTA KUCHURAT
 • შსს - პოლიცია
  quchurat quchashi vbazrob bico da ar chatebshi da quchashi visaubrot
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  DASTOINAD AI IMIS AXLOBELI TUXAR VISARA YUREBZE XAVXVI UNDA DAACHRA COTA AZE MODI DA VIKAGAC BOZEBTAN N DA NABOZVREBTAN ROGOR AXLOBLODB  BICHI GUSHIN DACHERTIT MEMUKREBODA DA SHEN RAGINDA VAPSHE P ROMELI PRIBALTIKIDAN MODIXAR
 • შსს - პოლიცია
  bicho mere rato saubrob saxalxot iset bazars rac bozebtan ar ibazreba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SAD GUCHASHI BIJO SHEN ROGORUNDA GESAUBRO SAERTOD SHEN RO GNAXO KIAR DAGELAPARAKIEBI IMIS GULISTVIS SHEGEXEBI ROM IZAXI IMIS AXLOBELIVAR KUCHA DA BOXZOBA GANSXVAVDEBA DA COTA DASTOINAT EXLA MARTLA  SHENC TUGINDA AIGO BEVRI RAME MITXARI NU GERIDEBA
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  PIRVELI BOZI SHENI AXLOBELIA BIJOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN MARTLA EXLA AZE MODI
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  TAVI AIYVANE XELSHI DA ADEKI DA CHUMAT GADI ES  ISE MRROAR GAVIGO
 • pokstar 1
  aq vozi vin dainaxe bijoo
 • შსს - პოლიცია
  e daudzaxe bicho shen tavs da me zdilobianat gesaubrebi
 • pokstar 1
  xo da uzrdels vis xedav tqo aq
 • pokstar 1
  bozs vis xedav
 • შსს - პოლიცია
  bozebitaa gatenili bicho aqavroba da qurdebis saxels yvirixart?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN ME UZRDELURAD RO DAMELAPARAKO GAGAKROB AM SAMYARODAN MIAGDE EXLA SHEN MARTLA AZE MODI VIN DA SHENI AXLOBELI BOZIAAA VIS DA VISI SAXELITAC MCER
 • შსს - პოლიცია
  bicho mikitxe dzvelebshi da mnaxe misi dedas sheveci vinc dzvelebs da qurdebs saxels gautexs
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SPECRAZMELIS ZMAKACI DA AXLOBELI SHENC GACERIA VINIKNEBI
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  DAVI DAVI DA MISI ZVELIS DEDAMOVTYAN SPEXCRAZ,EMELZE ROITYVIS SHEMI AXLOBELIAO SHEN SADUNDA GIKITXO SIRCXVILIT SHEN EXLA MIAYENETKO BIJO AZE MODI GESMIS
 • შსს - პოლიცია
  bicho me specnaxi yleze mkidia me chemi azri da chemi gageba maq bicho
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHENAIRI ZVELEBIGA MAKLIA AK
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN EXLA MIAYENETKO TORE SHEN AZRS DA GAGEBAS ,MEGETYVI
 • CHEMI ERTADERTI
  romelia bozi erti tqvi raa gexvewebi?
 • CHEMI ERTADERTI
  sheeshvi raaa ras ishli nervebs tu gmerti gwams.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN RAIS GAGEBA GAK SPECRAZMELIS GULIZE VIGAC BOZIS GULIZE SHEMODIXAR DA ME MEKITXEBI RAXDEBAO RADA BOZEBIS DA MISI SAXLOOBLOS DEDISTYBVNA
 • CHEMI ERTADERTI
  unda gagcineboda sxva ro shemoagzavna an rogor shemoagzavna mag tu kacia saertod.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  EXLA AUDE BIJO BESO BESO ARA KINZI KIDE SHEN RO NORMALURI IYO VISI GULISTVISAC SHECUXDI GETYOBA IMDENI SHENIO EXLA AR MAGINEBINO TAVI BIJO DA GADI AKEDAN
 • T E O N A
  haimee
 • შსს - პოლიცია
  bicho traki miayene dzaglebis guliza kiara im bichebis guliza gesabubrebi visi saxellebitac spekulireb da magaze mogtxov im xalxtan roca chveni dro mova
 • შსს - პოლიცია
  agideb ise ro agar chamogsvav she nabozvaro
 • CHEMI ERTADERTI
  cota wesivrad isaubre raaa,aq amas gogoebi kitxuloben dadedistola xalxi da ra wesia ver gavige ra ubedurebaa.
 • შსს - პოლიცია
  shen shigxoargaq bicho kacurat gitxari bozebis dasanaxad nu yviri dzvelebis saxelstqo da kide blataob da gipovi da tavs mogachri
 • CHEMI ERTADERTI
  vaimee xedav ra gaaketaa am utrakom.
 • T E O N A
  Tetu tetu
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN MOGITYNAV DEDIS MUTELS EXLA SHENI BOZI DEDASHEVECI VIN CHEMI YLEXAR CXOVREBIT DA RA DEIDIS TYVNA GINDA SHEN DA SHEN AXLOBELS MOGITYNAVT JISHS SHENI PAKETI DEDAMOVTYAN MEDASHENSHI VISAC RAME SHECDOMAAK DA VINC CXOVREBASHI RAMIT ISARGEBLOS MISI DEDAMOVTYAN SHEN YLISHVILO AZE MODOI EXLA SHENI MATYUARA DEDAMOVTYAN EXLA BLATNOIS SAXELI DAUIORKVI SHE YLIS GAZDIKLOSHEIG DEDASHENS EKNEBA AI MAG YLES RO VNACXAV EG MANAXINEBS SHEN TAVS SHENI DEDASHEVECI PIRVELI BOZI SHXAR
 • CHEMI ERTADERTI
  sheshvi raaaa avadmyofia.
 • შსს - პოლიცია
  bicho mogtxov magrad bozebis da dzaglebis dedis mtyvneli var da vinc avtoritetebis da pristupnikebis saxelebs yvirian sabozetshi imati mkvleli var da gipovi bicho
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHENI MKVDARI DA COCXALI TUAR MOVTYNA MARTLA RA GADAIJVI TAVZE SHENI DEDASHEVECI BOZIXAR ABA VIN CHEMI YLEXAR SHENI MARTLA SPEKULIANTI DEDAMOVTYAN SHEN SHEN VINC MICIDAN AR AMOGIGOS DA DEDA AR MOGITYNAS IMIS DEDASHEVECI SHENI AVADMYOPI DEDAMOVTYAN SHENI ME  SPECRAZMELIS ODNODAN MCER SHE BOZO SHENC IGIVE BOZI IKNEBI ESE GADAECI MAGAS DGES DEDAAAK MOTYNULI DA URCEVNIA YLE GAIKETOS MEORE SHEN GAGIKETOS DA SADME DAIMALOT  SHEN EXLAGANAXEB MAGAS DGES UTXARI SHEMESHVI DA AR SHEMESHVA EXLA SAXSHI MELODOS DA MERE SHENTANUNDA MOVIDE RA DA ME GANAXEB SHEN VINAXAR SHENXELA ZVIOZDACHKAMAK SHE NABOZVARO SHENI DEDAMOVTYAN COCXAL;I KURDI SAD GINAXIA SHE BOZO
 • T E O N A
  Specrazmelebo jer shvidi noembristsisxli chamoirecxet ise ilaparaket specrazmelebo jer magito xart araraobebi sakutar xalxs tkvenve xocavt da shvilebs ipicebt.
 • შსს - პოლიცია
  bicho damimate da agixsni vin var
 • შსს - პოლიცია
  sheurwyofebi araa qartuli saubris wesi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  EXLA ME MACADE SHEN TU SAXLIDAN AR GAM,OGATRIO DA DEDA AR MOGITYNA SHEN GANAXEB XOVER GAIGET ADAMIANOURI NATKVAMI AI EXKLA BOZEBS RACEKUTVNIT ISE UNDA MOGITYNAT DEDEBI.... SHENI MASKA DEDAMOVTYAN MASKAXAR SHE BOZISHVILO TU MASKASUYURE GEGO NA VER GICNOBDI DAGIMATO ARA YLE SPECRAZMELEBS RACHEMI YLEUNDAT CHEM BLATNOI ZMEBTAN DA PATIOSABN AXLOBLEBTAN
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN ME DGES GANAXEB KARTULS DA TARTRULS ROGOR GANSXVAVDEBA
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN XOAR GAIGE NORMALURAD AGIXSENI DGES DA EXLA MEVICI ROGORC AGIXSNI
 • შსს - პოლიცია
  bicho mnaxe , policiac yleze mkidi da bozebic im xalxtan ertad mnaxe visac dzaglebtan axsenebdi
 • შსს - პოლიცია
  piradshi dagiwer nomers
 • შსს - პოლიცია
  damamate 1 wuti
 • CHEMI ERTADERTI
  vaimeeeee dawynardit raiokot ra gchirt xalxo.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  rachemiyles itxov am xalxisgan erti gamarkvie shen gnaxav kiara tavs mogachri  ylezemkidia vici vinc xar da shencic me vinavar vitom ver mcnoob  ai kargat micnob romnaxav sheni nomeri rachem ylet minda idi naxoui bijooo tore gagapob cemashi she nabozvaro
 • შსს - პოლიცია
  5 dekemberze liandagebtan dagelodebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dges taviunda mogachra shen
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  5dekemberze natliachems icnob she bozo dato gujejians
 • შსს - პოლიცია
  amodi gelodebi
 • შსს - პოლიცია
  ki vicnob
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  amasac tuaricnob mogityan spec danishnulebis razmi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ai xoda chadi mis zs  sazmamakacostan da ikitxe chemi saxeli da gvari da naxav deda rogor gak motynulixo kargat icnob xoda me shen ganaxeb
 • შსს - პოლიცია
  bicho is speci chemi ojaxis wevria magram am saqmestan mkidia
 • შსს - პოლიცია
  aq me maq saqme
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen ra sakme unda gkonds bijo chemtan im specis dedasheveci me da mere misi modgmis
 • შსს - პოლიცია
  tan magrar vicnob
 • შსს - პოლიცია
  bicho modgmas sheagine sheen?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla mismine gadi mand daikitxe da rogor mak deda motynuliao am kactan chxubi da utanxmoeba makvso da getyvian sait unda gaikce sadme ar shemxvde me geubnebi shen\\
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xooo modgmas magis specdanishnuli da magat bozi dedamovtyaan raaris ro
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  guli dagecvaaa
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ]shen vitom kai bichi rato mieci upkleba mag bozs casuliko mand ha bijo yvela da yoveltvis sheaginebs chemnairebi\\
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla momismine ra
 • შსს - პოლიცია
  exla ponichalashi gaval da modi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cadi shentvis cynarad da
 • შსს - პოლიცია
  me ar mimicia wavikitxe reebic iwereboda da magi gamityda bicho
 • შსს - პოლიცია
  yvela misas miigebs matshoris shenc
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sad movide bijo idi anaxui sheni bozi dedamovtyan sheni rayle ginda she bozo shen idi naxui me mogitynav dedas  da gadaeci es yvelaperi im dedamotynul shen natesavs deda ak motynuli metvito saxshi mivakitxav
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  viseubnebi sheni dedamovtyan sheni
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mazuxistixar to gadi shemeshvi bijo rayleginda to
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  \pirveli shen miigeb damijere da  codta aze modi
 • შსს - პოლიცია
  xarasho es laparaki ar waishalos aqedan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  da gadi akedan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ylezemkidia mag kompiuters dagamtvrebv tavze gaajvi bijo tore shen exla martla dagenzreva ibiomat raginda
 • შსს - პოლიცია
  xarasho, exla imdeni specnazi shemova shentan haeridan agar dagishvebt
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vinc shen kide blatnoi dagarkva da dagizaxos misi dedasheveci me exla davai gaajbvi she nabozvaro
 • შსს - პოლიცია
  egeni mindoda piradat ro chemtan gebazra
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen mogitynav dedas da yleze memtcxvioon
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ese gadaeci visac survili ekneba
 • CHEMI ERTADERTI
  gaanebe tavi ras ishli nervebs,avadmyofia da xalxis nervebze tamashobs,nu yvebi raa gtxov.
 • შსს - პოლიცია
  blatnoi kiara policiis opiceri var bicho she siro grigol nozadze aba droebit patarav
 • შსს - პოლიცია
  meti agar mowero
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  hen dedasac movtynav shensas kide damaxti yleze ai shnair opicrebs tynaven exla sheni droc mova
 • შსს - პოლიცია
  au ra dagendzraaa
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raar mogcero deda gak motynuli damijere shen me sheni siri kiara mogitynavt yvelas dedebs
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dedashens daenzra damijere
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vergitan sheni paketi dedamovtyan da shen me yle momchame me shen ganaxeb exla
 • შსს - პოლიცია
  au ra dubinka maq shentvis gamzadebuli
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vinc xvale armnaxos sadac vetyvi misi dedamovtyan
 • T E O N A
  Exla martla moketet nu miirtmevt ra.martla aq gogoebic arian datkalebic.tavshekaveba ikoniet saertod da nu ipxorebit
 • შსს - პოლიცია
  mosula ar mnaxvelis dedas shen sheeci mitxari sad gnaxo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dedashens gaukete she bozo sheni suyvelaperi movtyan ai shen dagenzra exla sheni dedamovtyan ai eg dubinkebi visac konda trakshi gauketes exla shenuunda gaigeto sheni dedasheveci sheni me
 • შსს - პოლიცია
  tqvi sad gnaxo bicho xo tqvi mnaxeo
 • T E O N A
  Dacknardi. Amasac eg unda
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  saxshi unda mogityna dges an xvale deda da zed unda dagatyna vinebic ikbnebian shentanertad sheni bozi dedamovtyan ai shen exla deda mogtyvna sheni nabozvari dedamovtyan shen gezebdi isini daichires is bichebi vinc acama exla shenze unda viyaro javri sad da getyvi sadac shenunda deda mogityna
 • T E O N A
  Dedamis cocxs gauketebs da parshavangi ekoleba saxlshi
 • შსს - პოლიცია
  gelodebi bicho sad g n a x o?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  she bozo ati kaci daichirs exla me vercerts ver miuscari ro mometyna da sheniunda mogityna deda shenc magart nairi
 • შსს - პოლიცია
  ative gamova 3 oqtombers
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dedasheni camoiuyvane cocxi iunda gauketo sheni dedamovtyan sheni saxshiunda mogityna tvalcun deda cocxit shen dubinkacunda migikolo sheni dedasheevci da sehn mag sitybevebis gulistvis dedae ar mogetynas ganaxeb she bozishvilo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  imatsac zed mogakoleb sheni dedamovtuan shebni
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au shen vin yopilxar tyuilad ar miginebia sheni bozad dabadebuli dedamovtyan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla martla deda mogetyvna
 • შსს - პოლიცია
  shen ra magari yofilxar amden laparaks tqvi sad gnaxo da ise imoqmede iq
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  is yvelaperi unda mogityna racki gagchnia sheni bozi dedamovtyan kiar getyvimoulodnelad dedaunda mogityna dges an xvale
 • T E O N A
  Cesierad aravin aravis daelodeba gaetrie akedan ra ginda ceras xar atanili? Ras ezeb da ver poulob. Cadi cota daalage azrebi da mere shemodi saitze.martla cadi.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me g  dges an xval vapovnineb am bozis gazdils shen xoici ro deda mogetynvna
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni vitom policieli dedaunda movtyna
 • T E O N A
  Kargi ilo gekopa morchi vsio
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au shen dedis alersi unda mogityna sheni dedamovtyan ai mag agarunda getkva dubinkaio ai magis gulistvis dagenzra sheni dedac movtyan sheni
 • T E O N A
  Aha
 • T E O N A
  Es raga ginebaa
 • შსს - პოლიცია
  vibo sad gnaxo tqo gekitxebi
 • შსს - პოლიცია
  amoxval5 dekemberze tu ara somxebis ubanshi
 • შსს - პოლიცია
  getyoba ra c xar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cadi sheni dedamovtyan me mogitynav dedis mutels
 • შსს - პოლიცია
  amdens blataob da 2dge geubnevt gvnaxetqo da aq gdixar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla shen ganaxeb vin raari bijo saxshiunda mogachra tavi sheni dedamovtyan
 • T E O N A
  Morchi exla shenc.xuti dekemberi da dampalo. Ar caiget tvini
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni bozi dedamovtyan shen dedistynvnas velodebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen xar didi da ududesi dedaze adre motynuli da shen shenidro gak she yleo shen
 • შსს - პოლიცია
  karoche 5 dekemberze an vazisubanshi amodi da tuar gnaxo chemidedas sheveci tugind ertertshi
 • შსს - პოლიცია
  shenki dro agar gaq
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ) me martom unda gipovo da ise gamogchra yeli rogorc gekutvnis saxlidan unda gamogiybavano she  nabozvaro
 • შსს - პოლიცია
  gitxra misamarti vazisubnis 2 mk. 26 bina otaxi 8 gelodebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shemeshvi bijo ar daigakle to
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  isemc mogityan dedis muteli da isemc sheni dedasheveci rac mand ar cxovrob she zukna nabozvaro
 • შსს - პოლიცია
  mnaxe da tu shen martali xar chemtan chemi xelit gavixvritav shubls
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  deda gak motynuli damijere ra moisvene da dedasheni daayene styoikaze
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai
 • შსს - პოლიცია
  modi da tu mand ar vcxovrob eg mere tqvi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gadi bijo gadi shemeshvi rayleginda sheni  agar minda gaginio raginda bijoo raaa
 • შსს - პოლიცია
  da qistebs rogor agine isenic aq dagxvdebian modi ra gexvewo to
 • შსს - პოლიცია
  tavidan arunda geginebina radgan araferi dagvishavebia
 • შსს - პოლიცია
  wuxel xo  wynarad gavige rac mitxari dges isev chemze laparakobdi
 • შსს - პოლიცია
  tore kargad ici ro me damnashave arvar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen mogityan dedis piri exla raginda ylemomchamet shenc da danarchenebmac idi naxui sheni dedamovtyan too ra gaatrake sakme shen imas shemexvecebi agar damartyao she bozo jer sadaxar  sheni mazuxisti dedamovtyan sheni me auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raykleginda shen dedasheveci gamanebe tavi vinaxar unda dagvbrido she bozo yvelas vagivneb ide vinc imsaxurebs
 • შსს - პოლიცია
  bicho aq ginebas shemxvdi da dambride
 • შსს - პოლიცია
  sadac metyvi moval
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai magasac agisruleb
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cadi bijo cadi shemeshvi ra  raginda shari ginda to xoici vinc xar da shenive achrdilis geshinia
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoda gamanebe tavi shemeshvi gsiamovnebs ro gagineben
 • შსს - პოლიცია
  me vinvar da me meshinia shemxvdi metqi bicho geubnevi an saertot nu maxseneb me meti me araferi minda
 • T E O N A
  Erti ukuret invalid. pataraias ra uknes.vai tkven ar mogakldet saxlshi invalidebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ara rogor ar gaxseneb me shen gnaxav ogond akerti principia metviton unda gipovo da marto roca xelsayreli momenti ikneba da me ik getyvi yvelapers damshvidi
 • T E O N A
  Erti ukuret invalid. pataraias ra uknes.vai tkven ar mogakldet saxlshi invalidebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla gadi akedan da ak nurcert gogos sheexebi da vinc amat sheexeba dedispirs moutynav me piradad es xo daimaxsovre ims ojaxshi iyos karis saxeluri chemi yle vinc amat rame utxras
 • შსს - პოლიცია
  ar vexebi bicho me titon damyavs mkvdari
 • T E O N A
  Ilo vaime reebs cer
 • შსს - პოლიცია
  gogoebo yvelas bodishi visac gawyeninet es mxolod mito ro me da momikles da chemtvis yvelaze mware iyo cxovreba da su ase viknebi gamwarebuli
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoda normaluri laparaki iscavle is kiara to vigaceebirt rom gonia shemashineb bijo dedas dedashi vtynav xalxisas visac ekutvnis da me piradad ver shemashineb magit da moikeci adamianurad too da yvela dagapasebs da migigebs sakartveloshi patiosan xalxs upro meti pativis cema akvs vidre shenair molaparake xalxs
 • შსს - პოლიცია
  zustat qartvelebma mokles chemi da tan wamebit
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  arginda exla tavis h shecodebebi roca aginebdi da ayenebdi sheuracyopas mashin unda gepikra da icode iyavi adamiani da moikeci kacurat yvela dagapasebs aucilebeli araa blataobde mtavaria patiosani iyo da viniknebi azri arakvs me shen girchev icxovro da ikio is vinc xar dges sakaqrtveloshi areshiniat arcerti tanamdebobnis poiris tu rame gagichirda mitxari..... ai shen nacisti da umaduri adamianixar jer eg tyuili da meore tuvigacam mokla sxvebma ra daasheaves kai bijo morchi ar grcxvenia
 • T E O N A
  Rodis
 • შსს - პოლიცია
  da magitom gadavwyvite policiashi mushaoba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kait vsioo vaopatiot nacilobriv
 • შსს - პოლიცია
  aravis vacodeb tavs bicho da arc mchirdeba aravis shecodeba me chemi misia maq da roca gavanadgureb mere waval chem mshobliur qveyanashi
 • T E O N A
  Kargit gtxovt sheeshvit imedia agar miqaravs.
 • შსს - პოლიცია
  arafer shuashi arxar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoda ak icode rom kartvel xalxs pexebs veravin mogvchams tuvigacam mzgneri chama mesul ylezemkidia gesmis da me gitxari shen imas mkokitxe da chven shegveshvi to
 • შსს - პოლიცია
  kide ver xvdebit rato var aseti ganwyobit?
 • შსს - პოლიცია
  mlandzgavdi aq da magito magram poradad shen bodishi
 • T E O N A
  Da saqartveloshi dabadebulxar ak ginaxia is simcarec da sitkboc. Da shen pikrob ro es sheni kvekana ar ari?
 • შსს - პოლიცია
  rogorc chans ar aq egre fiqroben samwuxarot dges iqneba tu xval mec patimari gavxdebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai damshvidi da exla simartle gvitxari dubinkit rogor gvashinebdi:):):) mecineba prosta ... vin tkva rom chemi kveyana araao saidan mogak eg idoioturi azrebi sad naxe eg.....exla kide shemashineb ara kacurat getyvi me risi meshinia zalian ginda . kai getyvi zaan zaan meshinia rom ylearavin momchamos tore danarcheni araperi mak sanerviulo.......  shen patimari eg arkna damijere tore cud dgeshi iknebi gana policielebisgan ai sheni saunbrebidan ik veravin mogitmens da vsioo egikneba
 • T E O N A
  Patimari rato gaxdebi. Specrazmeli ro xar magito pikrob ase tu qisti ro xar magito
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  rakai bichi yopila ara roar xtunaobs:)
 • T E O N A
  Kaii oo
 • შსს - პოლიცია
  chemi dis mkvlelebs ro davxocav magito
 • შსს - პოლიცია
  ilia shen arici ras grdznobs kaci am dros da cinizmi arginda ra
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au seriozulad izaxi to unda daxoco vaa sagol mere akamde getkva magito meubnebodi mnaxeo chemi mikolebac gindoda xo sadac isini ipikr ikac me aba aragrcxvenia codo arviyavi to
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sad dainaxe cinizmi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mme martla gitari da shen rogorc ginda gaige
 • T E O N A
  Droze camodi makeda,shavi puri chamet eg gerchios da aravin dagichers.arc dagckevlian da roca bichi tu saertod shvilebi gagezrdeba.tvalebshi shexedvis ar shegrcxveba.da mxrebshi gashlili ivli
 • შსს - პოლიცია
  me policia shenze metat mdzulda magram am yvelaferma gadamadgmevina is nabiji ro aq shemovsuliyavi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheen genacvale ai turme rato vtkvi kai gogoatko kide tuarian egre moazrovne gogoebi sagol
 • შსს - პოლიცია
  me aq sachmlistvis arvar  daiko shurissadzieblad var
 • T E O N A
  Nu dardob aravin mogtxovs magaze
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ise veriziebdi shurs tu pakets agoreb exlac bijo simartle mitxari meciunda dagebride xo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ar mecyineba martla geubnebi ise xar shen ro sheizleb xeli gak chakneuli ramdesns dabridavdi da mec mimakolebdi albat
 • T E O N A
  Mesmis ro ar xar magistvis.da shurisziebistvis specrazmshi casvla araa sachiro
 • შსს - პოლიცია
  chem dis suls da dishvilis suls vpicavar yvelaferze xeli maq chaqneuli , magram isic vici vin unda gaviyolo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai kai exla gacherdi shen visi sad gamyolebelixar bijo cegan ra gelaparake ver gaige
 • შსს - პოლიცია
  aris radgan iqac arian isetebi vinc chemi dis sikvdilshi miigo monawileoba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen tu ramis tavigak  chventan kiar daicyebdi laparaks... erti vin mokla da romel cels mitxari sad moxvda eg ambavi sakartveloshi chven rogor arvicit
 • შსს - პოლიცია
  kai vnaxot vis da risi gamketebeli var
 • T E O N A
  Kargi exla tu xeli gkonda chakneuli coli ragaze mogkavda an imas ras erchodi an shuils tu shvilebs vis utoveb
 • T E O N A
  Eg sad moxda
 • შსს - პოლიცია
  saqartveloshi ara ladikavkashi 3 wlis win pexmdzime awames da mokles
 • შსს - პოლიცია
  coli iqamde myavda moyvanili gaizdeba chemi shvili uchemot
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me raunda vnaxo me sular mjeravs sheni ise simartle tuginda gitxra da im as rac sheexeba sakartveloshi egeti ragac ar momxvdara da shen nu gvaboleb shentvis aravis utkvams sheni istoria mogviyevioo ubralod bijo kacurat moikecitko exlac kalurad ikcevi cheoraob tu rasaketeb geyos
 • შსს - პოლიცია
  ai esxart qartvelebi sxa gkidiat damnashavea tu ara kai araushavs
 • შსს - პოლიცია
  gaicinet
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen is mitxari gogosgacnoba tuginda samas gagacnob
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kartvelebs nuexebi tore kide gagineb exla miagde bijooooooooooooooooooooooo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  argesmis ras geubnebi to tu dauni da debuilixar
 • შსს - პოლიცია
  arvexebi me yvelas bicho
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  bicho kiara shen exla momismine normalurad ilaparake atasjer gitxari da tu arginda egre laparaki gvitxari da mere upro kargat dagelaparakebi kide me piradad raginda to raver gaige
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ginda gogoebi gagacno bevri
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ogond ar shemarcxvino exla mageebis moyola ar daucyo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kacurat elaparake
 • შსს - პოლიცია
  kargit gaixaret , yvela wesierma ogond. da visac chemi naxva unda vtqvi sadac var , tu me rame mometyvilebinos an misamarti an es tkivili chemi dis da dishvilis sulebi ar moasvenos im qveynad gmertma
 • შსს - პოლიცია
  arminda bicho aravin 2 shvili myavs 4 wlis da 2 wlis dzmao arginda cinizmi amas martla adamianurat gtxov
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  bijo nuip[icebi egre shen martla avadmyopixar bliad raginda to ar sheizleba argesmi shechemisa shen codioa is adamiani auuuu shen ra xistaviani yopilxar to   ganeebe saerto d nuipicebi bijooo
 • შსს - პოლიცია
  martali xar micvalebulebis ase mwaret daficeba ar sheidzleba vici magram magari gamwarebuli var
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mere ragas amcareb im xalxs bijo ik moasvene is patara angelozi kvekanas ver moescro da shen imena amcareb gagityds prosta dapikrdi to ar sheizleba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gmertma natelshi amyopot da modi niuga axseneb mieci mosveneba imatac ik to shen sheni gaakete turamis gaketeba ginda da nuilaparakeb raunda kna eg pirveli minusia adamianis upro asustebs adamians da damijere cxovreba rcisetia rogorc shenuyureb
 • შსს - პოლიცია
  kai martali xar
 • შსს - პოლიცია
  martla didi madloba am sitvistvis
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  arapris risi madloba
 • nugzari ...
  unda vilocot meti raga dagvrchenia.
 • A n i
  vagiarot ro didi usamartloebi xdeba saqartveloshi da es mtavroba unda waetrios.....damewva guli am qalis codvit
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  :) SHEN MAGAS EXLA MIXVDI SHEMOGEVLE
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vaa rustaveli yopilxar mecaravtkvi eseti brzeni azri saidan modistko
 • A n i
  ar mgonia es gveri samisot iyos rebsac wer...ubralot zalian shors var da aqedan znelia naxo da gaigo amdeni usamartloba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mee rasac vcer eg mevici da exla shen zaan nu dabrzendebi zalian gtxoov shen me raunda mascavloo raari zneli da ar ra ara amitom ise getyvi roca ragacas gagexumrebian da arc sheuracyopas gayeneben gaigime da an igive daubrune an daaignore shen rasaketeb imistvis rom ese ar xdebodes me shen gekitxebi ai am shekitxvaze gameci pasuxi zaan ro dabrzendi erti
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ici raari shen advilat laparakob guli shemtkivao da codoao akamde sadiyavit patimrebs rom acamebdnen tu exla gaiget tumca yvela magas ityvit romexla gavigeo ragasakviria eg xo gasamartlebeli sabutia
 • A n i
  exla shen momismine namdvilat ar vici ra xdeba cixebshi ...iq arasdros vyofilvar...da arc shentan kamats vapireb....brznuli azrebi arafersr shuashia agdebulat mwer mara ra unda gavaketo aqedan mand....
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  da usamartloba ici raaris tumagas xvdebi shen ro izaxi codoa da saxshi zixar midi da daudeki gverdshi tuegre pikrob sityvas chvaris pasiak mtavaria rasimokmedebs adamiani da eg kargatunda icode shen arxar bavshvi getyoba da sxvebs romarigeb jer sakutari tavi daarige da mere sxvebze gadadi shemogevle es kali codo araa dromova daiamayebs tavis meukglit is xalxi da zaan magari xalxi uzlebs am matvrobis cemas zecolas da camebas dromova da yvela pasuxs agebs
 • ruso mdivani
  shen ver xar xo ici...neta tu ar grcxvenia ..   gushindeli laparakis mere kide raebs kadrulobs
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoda shemogevle tuarici me armitkvams shentvis ratom arici an egetebi da es gverdi ristvisacaa arc shenici eg da arc me es gaaketa vigacam da ak shemodis atasi rjulis da parodis adamiani da yvela ragac uazrobebs tovebs 60%enti da minda gitxrsa rom me magas nu mascavli raunda vkna an raara
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  :):):) kai daanebe tavi sheeshvi codoa dges kide me meca da mere gaigo racuxarit da yvelas tavi daaneba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  nuga atexav tore kide me metyvis sad gnaxo unda dagichirooo:):):)
 • A n i
  zalian gagiazianebuli xar ...aravis varigeb chemi azri davafiqsire.....vinc mand xart unda daudget gverdit ertmanebs......me rato mechxubebei ver vxvdebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ara ar gechxubebi shemogevle me vis raunda daudge me sul ragac tveebia rac ganvtavisupldi da chemi ik gasvla da ukan shebruneba ertia da mec minda meikaravar magram chemi zmebi udganan gverdshi me arminda rame gagitysdes chemgan dges sul magaze mkonda chxubi rom kartvel mandilosans sheuracyopas vinc miayenebs ........ da didi bodishi turame ise gitxari.. mec rustaveli var ise
 • A n i
  zalian kai .....jobia tavi sheikavo shen mashin......
 • T E O N A
  Ici ra mixaria?roca patimrebze vlaparakobdi acharbebo meubnebodne.ai ise gadaacharbdnen ro gonze da sag azrze ver mosulikavit t
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ver gavige risi tkma ginda ogond martla
 • ilona ilona
  ukacravat mara policiashi shesvlit ggonia rames miaxcev an gaarkvev?dzalian cdebi.kargat ici ra qveyanashi vcxovrobt,da shenc vis emsaxurebi,aqet dagicheren.
 • T E O N A
  Risi da sanam videoebi ar daido manam chumat ikvnen.da roca tundac me sitkvierad gadmovcemdi tundactnacnobebtan xo, ui ara turme vazviadebdi. Da exla agshpotdnen
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sagol
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xo xoici es cxovreba egrea sanam mtkicebulebas ar adubdeb ar daijereben nu gaachnia tuacyobt choraoba daijereben da ichoraveben
 • ilona ilona
  martali xar.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gadagiara dardma xo dacynardi cota
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai ganebe tavi zalian gtxoov egec adamianie eyopa chveni sitvebi memgoni
 • ilona ilona
  ara ubralot erti axalgazrdis komentarebi rom cavikitxe,nervebi magrat momeshala,da arsheidzleboda rom ar mepasuxa.metsac mivcerdi.an spec nazels ra unda aq ro cers?tu ase guli shestkiva da kitxulobs yvelas gulis tkivils mashin gaixados eg porma da nuga emsaxureba am mkvlelebs.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  yvelam vicit dges rac xdeba da imasac vxvdebit tuese gagrzelda ra gvelodeba da magrat mitydeba rom kartveli xalxi am dgesjhia da ubralod vcet yvela im adamians pativi visac shecdoma mouvida da agar gaimeorebs is bichi im shecdomas da tuvinmes ramis tkma gindat utxarit aravistvis araperi utkvia da tuvinmes rame utxara yvelas bodishi mouxada apatiet megtxovt yvelas da ubralod me arc is mida rom vinmem chemi txovnit rame gadacyvitos da mere inanos me zustad spec razmi mirtyavda ekvsi celi magram yvelas tavisas miigebs ubralod dges salaparako tema gvakvs is lamazi da sayvareli adamianebi romlebic garet tavis shvilebs da kmrebs mistirian arician rogor arian yvelam ertad da mteli gulit ilocet imatvis vinc ik aris da yvelas moulodneli tavisupleba tavis dedas shvils tu meukgles mamas yvelas chaxutebodnen rogoec dges me mak magis da chven gvakvs magis sashvaleba upali ikoos yvela patimris mparveli
 • ilona ilona
  me vici es ra tkivilia,tavad 2 patimris patroni var,am yvelaperma gadaiara ukve chems tavze da magrat mtkiva guli yvela mag bichebze,imat taviantic eyopat.mara ara eset pirobebshi yopna
 • T E O N A
  Risi da sanam videoebi ar daido manam chumat ikvnen.da roca tundac me sitkvierad gadmovcemdi tundactnacnobebtan xo, ui ara turme vazviadebdi. Da exla agshpotdnen
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  eh
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  GMERTMA MALE TAVISUPLEBA MICET SHEMOGEVLE MERE ME SXVA KI ARAPERS VIZAXI RATOM MIBRAZDEBIT
 • ilona ilona
  bevrs undoda xmis amogeba,mara damijeret im patimars uaresat moklavdnen cemit ambavi rom gaetana patronistvis,da bevric ucemiat magis gamo,yvela cixeshi mosasmeni aparatebi ayenia da ismenen yvela patimars dgesac.da uares dgeshi agdebdnen mere.magito chumdeboda bevri,isev tavis patimris gamo.
 • ilona ilona
  ara me shen saertot ar gibrazdebi,me im bichis nacerebze gavbrazdi,specnazeli romaa
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  xalxno exla chxubis ki ara artad dgomis jamia... tan gansakutrebulad unda shevignot yvelam es
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoo kalbatono mec yopili patimarivar 6celi vijeki magram esetebi ar xdeboda es mxolod gldashi xdeba danarcheni arsadaraa es situacia da gegutshia kide
 • A n i
  zalian shariani da braziani xar chasafrebuli xar vin ras dawers ro echxubo
 • T E O N A
  Ilo kutaishic igivda
 • ilona ilona
  damijere gldanis cixe batumis cixestan mogonebaa,mara rato ar chans ar vici.batumshi uaresebi xdeba sanam zonaze gadaiyvanen naxevrat adamiania ukve kaci
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kii kutaishi sheizleb esetebs ar shvebian magram umizezod cemen
 • T E O N A
  Xo egac ki
 • ilona ilona
  masetebs ar shvrebian mara cemit yvela  cixesh scemen da acameben umizezot
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cdebit me exla meuoredan gamovedi rustavis da ik zaan kai situacii patimars xels ver adaben
 • ilona ilona
  vinc gaiara cemis etapi imas naklebat xdeba,da manamde karcerebshi sasamartloebze yovel cayvanaze da moyvanaze ara gxvdeboda?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kii eg ise ukve chvevat gvekca magfas ar vtvlit
 • ilona ilona
  getanxmebi shedarebit yvelaze mshvidi zona es rustavis meorea
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  magram me tan iset dros momicia am spec razmelebs tavis droze sigaretze vagzavnidit magram rasvizavt yvelaperi shemobrunda xoda exla isev chveni dro modis
 • ilona ilona
  adrec vici ra xdeboda da exlac.masetebi mainc ar momxvdara.amaze uaresi ra unda moxvdes shokshi var jerac
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  aniii ver gcer rato arviciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  ess gamomigzavness exlaa dzmaoo    ეხლა ამ წუტას დარეკა ქსნის 15 დაწესებულებიდან პატიმარმა ალან ტუალევმა მე–16 კამეტასჰი ცჰაგვხოცეს ცემითო მარტო იმის გამო რომ ქარტულ ოცნებას ვუჯერთ მხარსო! მინდა გაავრცელოთ ეს ტექსტი მეგობრებო, რადგან ხვალამდე ვერ სჰევდივართ ,, ქართული ოცნების ადამიანის უპლებათა დაცვის კომიტეტის" ადვოკატები და ამ ბავშვმა თქვა მოკვლით დაგვემუქრებიანო!!!! გაიზიარეთ რომ დგეს არ გაუსწორდნენ!!!!!!!!!!!!! გუსჰინ კიდე მოკლეს პატიმარი რუსტავის მე–6 დაწესებულებასჰი, იმის გამო რომ ახალაიას წინააგმდეგ ცჰვენება მისცა!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  amwuTas gamomigzavnes arvicodi sad gadamegzavna an ramdenad sando wyaroebma gavrcela es... uamravi provokatoria da ukve vegar vxvdebi vin vinaaa
 • T E O N A
  Axali kadrebia exla maestroze at saatze
 • ilona ilona
  arvici ramdenat dasajeria,da tu scemes aravin miscemda darekvis uplebas kvira dges tanac am dros.es sicruea,
 • T E O N A
  Ra ari sicrue is ro am kvelapris mere kur chamotlili zma anaxer das?an is ro cuxelac acames?sul gaaprinet xalxo ra gchirt adamianebo raaaa
 • T E O N A
  Pu ra agar girs martla saubari tkventan.
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  sheidzleba zustad imito darekines rom shishi dateson sazogadoebashi... imis shishi rom ramdenad didi protestic iqneba imdenad metad dasjian kide chvens tanamemamuleebs........ ......
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  albat
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  rasipurtxebi raiyo
 • ilona ilona
  ras ipurtxebi?maseti ambavi tua ras zixar komptan da cer.gamodi garet da gaaproteste.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai shen ragagchirs ise kiar vtkvi ro ichxubot mase shen rato zixar da garet rato ar dgaxar
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  ra gachxubebt?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen gamshvelebeli xar sul gatyob:)
 • ilona ilona
  me tbilisshi ar vimyopebi genacvale,da sadac vimyopebi yovel dge davdivar da var xalxis gverdit.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoo m amitom sxvas nu eubnebi shen raici is rasaketebs shen rogorc gcalia sheizleb imasac egre calia
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  amitom daiko nervebi me vexumre
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  gamshvelebeli ra ubralod radros chxubia... visac ra saxit da rogori pormit sheudzlia ise aprotestebs da amis gamo chxubi ara lamazi
 • ilona ilona
  me naklebat mjera da magito vzivar.kvira dges tanac am dros nacem patimars aravin miscemda darekvis uplebas.magito vzivar
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  xo tu tyuilia kargi... magas ra jobia tu aravin agaravis awamebs da a.sh
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  NETA SHEN RAICI RAARI TYUILI DA RA MARTALI GACHERDI DA EG AZREBI DAITOVE SHENTVIS JOBIA ADAMIANI IZAXIS RAGACAS DA SHEN RISI GJERAVS DA RISI ARA ME MAGALITAD NAKLEBAD MAINTERESEBS RATO VER DAREKAVDA ERTI TELEPONI VER EKNEBODA TIU RAA RO LAPARAKOB ORI PATIMARI MYAVSO SHEN ARAVINAC AR GYAVS TORE EGRE ARILAPARAKEBDI ME SAM SAATZE VREKAVDI DA CHEMI ZMAKACEBIC GAME MIREKAVEN EXLAC ISE ROMICODE EG ISENI VER REKAVEN GAME VINC MATYLS CHECHAVEN DA ARUNDAT ARAPERI DVIJENIIS MOYVANA ZONAZE
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  KAI DA MOVRCHET RA UAZRO CHXUNBEBS ME AGAR VAPIREB MAGALITAD DA GAVEDI SAERTOD NERVEBI MESHLEBA VITOM BRZEN DA BEVRIS MCODNE XALXZE ARADA CARMOIDGINE SHEN MARTLA ARIVCI IK RAXDEBA DA ROGOR
 • ilona ilona
  da shen ambob rom ijeqi?ra sisuleles laparakob rom kvira dges dagarekineben am dros?tanac nacem patimars?me chemi azri gamovtqvi da sheni komentari uazro ar mainteresebs.gjera da cadi dadi garet.da tyuila aq xalxs nu uxetqavt gulebs.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen martla raginda exla zedmeti araigo shen tavze gulebs kiara trakebs uxetkav kide adamianma tkva da sheni komentari sularavis gvainteresebs amxela kalixar da cota tavshekaveba ikonie raginda shen martla da martla kviraa ra bozebis dgea tu rogor gavigot gkldani da ksani gansxvavdeba es shen rom kargat icode vitom ragaceebs ro aboleb xalxs sheni cona vijekii xoo raiyo ro martla shen micvev tu raginda shemeshvi da shen xalxis zevidan yurebas tavi daanebe da erti icode ilona ro shen racici eg sami clis asakshi vicodi rac cixes sheexeba mandilosani xar da cota tavshekaveba ikonie chemi txovnaa danarcheni shenici
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raginda too imis magivrat xalxi esea da ar mjeravs arikneba m,ainc da mainc trakidan unda ixmaron sacodavi xalxi da televizorshi naxot tu rogoraa tkveni sakme
 • ilona ilona
  au naklebat mainteresebs sheni azri,yvelas tavis azris gamoxatvis upleba aqvs.da axsna gamartebis ceras ar vapireb.da shen kidev yvelas azrs aq nu exmaurebi.gaaqvs sheni azri ?gamoxate.da ara sxvis azrebs gaekide
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen exla zalian bevrs tlikineb da cota aze modi tore mere s ese ar getyvi mt au arminda exla ragaceebi gitxra da sheemshvi getyoba ra aperistic xar reebs aboleb xalxs sad ra situaciiiaa kai badragivit ro laparakob nerta shen raginaxia erti gacherdi martla da nuibralebt ragaceebs
 • ilona ilona
  me ar  mitqvams ar mjera.kargat caikitxe.mjera da vici rac xdeba.me davcere rom am dros kvira dges nacem patimars am areulobis dros aravin daarekinebda.tore kargat vici rac xdeba da rogor klaven,mara me am paqtze vlaparakob rac cavikitxe.ai amis ar mjera.
 • ilona ilona
  neta shen ra ginda da sakitxavia vin xar saertot?shemogdebuli xar aq getyoba.yvelgan kai gamomdziebelivit rom yop cxvirs.vin ras cer vin ra azrs gamoxatavs.sheni azrebi shentvis cere da xalxi caikitxavs.sxvebs ki nu akritikeb.da saertot jobia ceras tavi gaanebo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  viseubnebi
 • ilona ilona
  ar mainteresebs vin xar da aq kamatis da chxubis purceli ar aris.gaqvs azri sheni gamoxate vinme gishlis?mara nu yop cxvirs sxvis azrebshi da nu propesorob.gamomivida aq chkviani.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raginda gaginoo exla miayene ra shen gapropesoreb kargat atjer gitxari da ver gaigeb metertmeted sakartveloshi eipelis koshks aageben imdens gagineb medashenshi mogzavnilis bozi dedasheveci da vicnc rame moityuoos kide vicio da ar kondes nanaxi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sharixar to gamanebe tavi da mixede
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sakutar tavs radonemde daeci amxela kali ro ese tlikineb odnoshi
 • ilona ilona
  shen gaanebe tavi sxvis azris gakrutikebas gaige bichuna?iseti gagino dilamde shokidan ver gamoxvide she sacodao.qalivit ro yop cxvirs yvelas nacershi
 • GIO-- lentongi
  vaime dedikoooo
 • ilona ilona
  shen dzaan bevrs kadrulob da ar minda aq gakadro bevri ram,tavs vikaveb kidev rom xalxia da chxubis purceli araa aq.da dzalit cyobidan nu gamogyavvar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ai raunda gitxra zed getyoba vinc xar da ra sac ezeb
 • ilona ilona
  shemeshvi saertot da agar vnaxo chemi misamartit mocerili
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen xoar gikachavebia rame ra shegeshva shen me ro magino ra gasakviria magram shen pirvel rigshi sakutar avs agineb
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  es erti
 • LEA LEKACHENKO
  პატიმრის ლექსი გლდანის ციხიდან!"ფიქრები"ამდენ სიძულვილს ვეღარ ითმენს,გული ჩაგრული,მხოლოდ რაც ვიცი, დღეს ჩემშია,რწმენა ქართული.მე ამით ვცოცხლობ, ამით ვსუნთქავ,ამით ვარსებობ,შენ დამიფარე, ვიცი ქვეყნადღმერთო არსებობ.რამდენი რამე მიფიქრია,იქნებ ვცდებოდირამდენი ცუდი მინახიადა ვერ ვხდებოდი.თურმე ეს იყო ჯოჯოხეთის,ტანჯვა წამება,გაჭირვების ჟამს მეხმარებაწმინდა სამება.დღეს ცოცხალი ვარ და ვერ ვიტყვი,როდის მოვკვდები,ორი გზა მოჩანს და არ ვიცისაით მოვხვდები.სხეული ჩემი დამითმიაეშმაკებისთვის,სული უკვდავი და ცოდვილი,მხოლოდ ღმერთისთვის.მსურს ამ ფიქრებით დავამთავრო,სიტყვათა კონა,მე მხოლოდ ღმერთის წინაშე ვარ,უბრალოდ მონა.
 • ilona ilona
  me jer saertod erti azric ar mqonda mocerili ubralot vkitxulobdi,da tavidanve mivxvdi vinc iyavi zed getyoboda.ar shemcdarvar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mere exlac me vikaveb tore a   asodan ro dagicyebdi lev asoebs gamovigonebdi da cxovrebis bolomde ar dagimtavrebdi amxela kaili grcxvenodes chemxela shvili unda gyabvdes tumca nakolka kargat gagiketebia da sxva rameevbic
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen vapshe rogor laparakob
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla ginda saerto mashtavbit shegarcxvino
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  medashenshi arascoris da unamusu da tavis adgilis armcodne adamianis dedispiri movtyan da sheveci mis dedas shen vigacam shemogagdo nacionali xar vigaca
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shemeshvi raginda ilona mogbezda mshvidad yopna to tu mainc da mainc unda gagino
 • ilona ilona
  vai she usaqmuro sacodavo patara bichuna.mecodebi sxva ra gitxra.codva xar cadi daidzine jobia
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cadi saxli daalage mixe bavshvebs da dilas skolashi caiyvane to racaraa sheni sakme martla gacherdi nakolkebis ketebas da pozioorobas es jobia aketo damijer e da chemxela bichebtan gachimvas da blatavs jobia sakutari meoba ipiovo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  cadi naxe sheni toli vinme da mixede shen sakmes albat eg imis bralia rom zaaan giyvars gartoba da chemi rcheva gaitvaliscine propesoro:):):)
 • ilona ilona
  shvilo daidzine da aq xalxs eci pativi pirvel rigshi,da xo xedav tavs vikaveb xalxis gamo tore lukmat ar meyopi shen martla shemogdebulo.imitomac yop cxvirs sxvis moceril da gamoxatul azrebshi.ara
 • LEA LEKACHENKO
  RA GCHIRT XALXNO NU KAMATOBTTTTTTT
 • ilona ilona
  ara marto chemzea laparaki.yvelas akritikeb yvelas ekidebi.vin vin aris exl?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mecodebi ,agrat exla   shen ro gamogekido da shen gverdshi gaviaro cutshi milioni unda gadamixado jerr me shemomxede da mere sarkeshi ro chaixedebi tuar shgrcxveba mitxari simartle
 • ilona ilona
  arvici dzalian vikaveb tavs.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shenikaveb kide shen martla unamusoxar to
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla mismine ra me vis ras mivcer ak shen aravin gekitxeba da tavs kontroli gaucie da sheuracyopebis mikenaba ici rogori vici cxovrebashi ar gekneba gagonili
 • LEA LEKACHENKO
  KARGIT GTXOVT AR ICXUBOTTT CHXUBIS DA KAMATIS DROA XALXNOOO
 • LEA LEKACHENKO
  EXLA GVMARTEBS ERTAD DGOMAAAAA
 • ilona ilona
  sheni donis arasdros gavxvdebi she matxovaro.imito dzvrebi sxvis odnoebshi da cer?tan suratebs atvaliereb vin xar saertod.shen tu guli gtkiva qalebis odno da suratebi ar dagainteresebs.vis ra acvia da vis ra poto aqvs?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  argitydeba imis magivrat rom ragac normalurad tkva dgaxar amxela kali da ragac sheurackopebs makeneb mogzavnili da ragac sirobebi ciuta satkutar tavs eci pativi da mere sxvas to kide gimeoreb chemxela shvili unda gyavdes cesit
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni deis mutyeli movtyan sheni shen mogityan dedis piri ylekala xar da eg gitxari she bozishvilo martla shen albat yleginda da ak ar aroigeben martla shig xoar gak shechemis motynulis shvilo medashenshi matxovarosis damogzavnilis suyvelaperi movtyan me
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni prashmadovka dedamovtyan ra putankac xar getyoba shen da is specrazmeli kiaraprit ar ganxsxvavdebi shen prosta tynauli ginda da ezeb shen dedasheveci
 • LEA LEKACHENKO
  KARGITTTTT RA GEMARTEBAT MARTLAAAAAA
 • ilona ilona
  shen zrdiloba rom gqondes amxela qalis odnoshi ar shedzvrebi da ceras ar daucyeb,tumdac aq vinmem rame mogcera?ras yop cxvirs?uzrdelo shen.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sshen martla unamuso gamomicvie da exla kravis rols tamashob mogitynav cxra patrons she bozo sad tynauronb da ramdenad mitxari dedaunda mogityna sheni suyvelaperi movtyan
 • ilona ilona
  ise dedasheni motyani upro kai kargat igrdznob tavs,da mere aputanke,shen nabichvaro qatamo.tu daakldeba chemebs gamougzavni.
 • melano mjavanadze
  ılıaaaaaaaaaaaaaaaaa ra gchırs bıcho
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kii mivcere jer sheni jeria sheni dedashevecii drozee gaajvi akedan sheni suyvelaperi movtyan da sheni nacxovrebi movtyan me shen yopilxar ylekala vigaca prashmadovka bozi meti araperi gexvece sheni dedam,ovtyan da mainc maginebine tavi she parchako adamiano shen matxovarivar xo sheni martla matxovari dedamovtyan me da shen mogityan dedis piri ori patimari kiiara magasac ibpolebi sjhen da yleze gaprenili buzi mimaxate shen xo vepxvi gaxatia me lomi da lomic daatynasvs mag vepxvs sheni adamianoba movtyan da sheni gameba movtyan me exla gaajvoi da saertod ar daginaxo ak shemonzreuli ar gamomivida propesori
 • ilona ilona
  rato mekitxebi dedashenistvis ginda adgili mounaxo?mome nomeri da chemebs mivcem da daurekaven
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  raunda vexvece shemeshvi da kide migrzelebs laparaks matxovari mevar tu eg etyoba e mogzavnili
 • ilona ilona
  dedachems gayevi im qveynat.mara dedasheni mand geyoleba da rigi ar dauyeno,shen marto tvale
 • melano mjavanadze
  ho kargı gasagebıa shenc nu gamıokvebı ra kvelas ar gırs
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni bozi dedasheveci da mogityan dedispiri shenairi bozi araa yvela sheni dedamovtyan mtyvneli gamogaklda mainc ar mogtynaven ylekalaxar shemeshvi vinc shendatavad me kide momceros misi mkvdaroi da cocxali movtyan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai me sheveshvi momcers da mivcer
 • melano mjavanadze
  nuga ıgınebıt ra gtxovt
 • melano mjavanadze
  kalbatono tkven namdvılad kalbatonı xaart
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me xmas ar vigeb ar moiceros
 • melano mjavanadze
  ımedıa agar mogcers
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  albat tuarada chemi brali arikneba
 • ilona ilona
  me mogitynav kvdar da cocxals,sheni dedis tuchebi movtyan me da vinc gagzarda imis dedas sheveci.exla ki carmoidgine es da cadi miegde da daidzine,sheni qatami dedas sheveci me.da nu meblatavebi she nabichvris shvilo.gadzexi exla?gaajvi exla
 • melano mjavanadze
  vaıııııııııııııı chvenı bralı
 • ilona ilona
  kvdari da cocxali magine gadamrie da exla qalivit tavs imartleb?nuga igineba ki ara,axlos rom viyo yels amogachridi she nabichvris shvilo.vis akadri she uzrdelo.ojaxshi ici rsmdeni vajkaci myavs,lukmat ar eyopi.bedi sheni rom aravin kitxulobs
 • melano mjavanadze
  ragato gıkvırt cıxesh rac moxda ak dachamet ertmanetı rato kadrulobt egetebs nutu kartul enashı sxva salanzgavı sıtkva ar arıs an rato lanzgavt ertmanets nutu mıteveba ar segızlıat
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni muteli dedashevtxare sheni da mogityan kaloba shen vinc kali dagizaxa pirvelat misi dedashevci me she ylexar imena meti araperi sheni dedasheveci da dedashenma da shen rigrigobit mcovet sheni mutelajelo dedamovtyan shen xar yle magram yle shenze zvirpasi mabia amoiton m ylekalaxar dedashenma da sheni mkvrdari da coxcxali movstay da  shen me yles momcovdi da gacovebdi axlos roiyo sheni dedasheveci sheni auu sheni prashmadovka rusi ylekalaxar ukraina da ruseti da mteli eg narodi gadavtyani ak shen damrchenilxar shenc unda mogtyna
 • melano mjavanadze
  gamovshterdı xalxo ra satkıvarıdan raze gadaxvedıt
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  katanmi modi mteli jishi unda dagitynat da unda gavarmravlo patara ilichebi she zukna kalo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen shegeci xaxashi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  medashensh mtyvanis pirshi sheces kartvelebma
 • ilona ilona
  genacvale me chemi azri gamovxate mxolot dgevandel dgeze,da ara magis misamartit.vin kitxa mas rom atassi ram moecera da ekadrebina,yvelas gvaqvs chveni azri.ass jer vutxari,cyobidan gamomiyvana dzalit.tan vtxove aq ar aris kamatis adgili mara ara ar gacherda
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  bozixar
 • ilona ilona
  yvelas gixdit bodish,mis garda.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  araushavs tu bodishi moixade mec agar gagineb
 • melano mjavanadze
  da maınc orıvem jobıa tavı seıkavot
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai ceganac gavchumdi da exlac vchumdebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ar daicyo isev
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen gasagoonad vizaxi iloona
 • ilona ilona
  egxa maklia shen gixado bodishi,aq sxva xalxicaa da amas ar unda kitxulobdnen aq,shensnairi nabichvris gamo gaige.da she rom xelshi momxvde nagdat shegisruleb
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  :):):) mazuxistixar nabichvari shen xar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  numeubnebi gavcherdi da gacherdi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai adamiani megone da sheuracypopebic kai gcodnia
 • LEA LEKACHENKO
  kargit xalxno martlada martlaaaaa ra sheuracyofas ayenebt ertmanetssss
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au martla raunda metkva bela ak xar
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai kargatiyavit exla kinos unda uyuro gmerti tkvensken da upali gparavdet  suyvelas aba magrat
 • melano mjavanadze
  damshvıddıt orıvem ra martla ar arıs lamazı ase nu ekcevıt ertmanets
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xedav raxdeba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai kai ukacravat
 • melano mjavanadze
  gaıxare
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au xoda xedav albatt chemi jini chirt magasv vpikrob
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  kide kamatobt? ragchirt?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ara ar vkamatobt movrchit
 • dlaitkoa shbeenrgiedl...
  dzan kargiii mshvidobian games usurveb yvelas da sruliad saqartvelos
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gaixare
 • ilona ilona
  namdvilat  yvelas tavis gulit gaumarjos.a tu guli shestkiva adamians gamoxatos yvelam tavis azri.da ara sxvis odnoshi shedzvres da potoebi atvalieros da ceros aq vin ra acvia an ra pozashia.da magistvis vart aq?
 • NANO DIDEBASHVILI
  AI MISHAS ME DEDAS SHEVECI VINMES RAME PRETENZIA AAAAAQ????
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  MISHAS DA MISI MOGCZAVNILEBIS
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  genacvale aba raa to ramdeni avdmyopi  da unamuso shemova yvelas roavyve martla  kargat ikneba chemi sakme:( ubralod vitom zaan bevri roician da simnamdvileshi roarician nervebi meshleba meti araperi
 • CHEMI ERTADERTI
  aq ro yvelas ayve gagafrenineben,ase rom dawynardi da gaushvi ifrinon grublebshi bavshvurad sanam zala aqvt.
 • CHEMI ERTADERTI
  ai magashi getanxmebi ro egreve daggostaven uazrod raa... azrs rogorsac gamoxatav ise mogeqcevian maram zogi iseti ugnuria ravi magari biji gonia da egreve iginebian... metic ar minda maginos vinmem tavis tavze ausruleb uechveli...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vin gaginebs arc aravin vinc sagineblaqd gaixada tavi kii vagine mec da albat cxovrebashi zalian bevrs ugnibia da agineben kide adamiani rogetyvis shemeshvi da chisavit ro sheuchndebi xo is moyveba rac gushin caikitxe ubralod da mere metu rameshi vtyuivar mitxari ar msiamovnebs adamiani romelic laparakobs cixeebze da cixestan axlos ar gauvliat saertosd ar dainteresebulan da dges meti sakme rom arakvt ak ceren simartle arutxari sxvas eubneba cadi saxshi ras zixar mitingzzeo da mevkitxe shen rato zixar da rato ar xar ikitko ai akedan daicyo yvelaperi da mere me meubneba she matxovaro nabichvariiooo ai arminda da mainc micveven da mere yvelas me vgonivar uzrdel;i romelma aricis erti es sityvebi rasac me vizaxi da pirvelad romelma gaigo
 • CHEMI ERTADERTI
  vin ambobs mere tqven shemaginet tqo,mag me zogadad vtqvi. verc shemaginebs da egetdi idioti tu maginebs dedas jer tavis gamzrdeltan vavarjisheb da mere tu survili eqneba kibatono...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  aakashvilis dedamovtyan me magis dedasheveci rom amat mica vlasti vigac chamotreulebs da vitom rame acuxebt da anerviulebt da tumartla guli shestkivat rogorc izaxian dges ak arunda ijdnen xalxis gverdze unda iyvnen magram ici raaris ubralod yvelam sakutar gulebshi chaixedos da dapikrdes vin ridsi manknisia davis raunda .... adamiani romelic shvilis tola bichs sheuracyopas miayenebs ui  ik yvelaperi natelia vinaa rogor ucxovria da amis mere rogor icxovrebs ak ragindao me mekitxeba 23clis bichs tviton cotaxanshi joxs daichers daberda ikaipe to da prosta ra
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen ver mimixvdi me sul sxva ragac vtkvi me armitkvams vinme gaginebstko ubralod ai imis doneze ro dashveba kali is metis girsia amis tkma mindatko samidgea xalxs vagineb kals normalurad elaparaketko da  vigaceebs ragaceebi eshlebat da me meubnebian mogzavnili xaro :):):)  pidarasti xaro:):):) ai rogor arunda agino me shen gekitxebi
 • CHEMI ERTADERTI
  vin gamtyunebs mere,me piradad ar da ver gagamtyuneb rom martali ikavi yvelafershi.... mag ragacit gamwarebuli da dabogmili iko da tvitonac ar icoda ra undoda aq. gamoxate xo azri da vso ragas ilanzgebi kaci saxalxod da agiunebineb yvelaze wmindas dedas tvini xo unda gqondes kacs ara cota mainc...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  magram araushavs dro yvelapris mkurnalia da albat yvelas eshvelebat matshoris meec
 • CHEMI ERTADERTI
  gamecina exla mec raaa.... ara gavige rac tqvi... saginebeli kiara metia egeti... saidan daadgina pidarasti ikavi tu ra ikavi... vaime deda ramdeni dartymulia gmerto ra eshveleba am xalxs.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  araushavs yvelaperi xdeba am cxovrebashi yvela xom ertnairad ver pikrobs da azrovnebs ... ravici saidan daadgina albat zaan gamcarebulia ragac unda da ver gaugia me meubneba matxovaroo ikaipe prosta ubralod mag yvelaoprit mekiar damamcira sakutari tavi daamcira
 • T E O N A
  dro mkurnali ar ari ubralod echveva adamiani im tkivilit cxovrebas tore mkurnali araa
 • CHEMI ERTADERTI
  kaci ro qals sheaginebs is arakacia saertod chemi azrit. mtyiania tu martalia ar unda sheagino mitumetes saxalxod.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  anu me arakaci var:)
 • CHEMI ERTADERTI
  me qalis sheginebaze vambob da ara egetebis sheginebaze.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  albat adamians rom txov tavi damanebe 5jer da ar shegeshveba is martla mazuxistia
 • CHEMI ERTADERTI
  namdvilad egrea raa... undoda gineba da ra qnas exla,xvewna daiwyo magineo da rasizav.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  arc arapers mec txovna gavitvaliscine exla xoar gavtarebdi da movikitxe magram imanac ro momikitxa:):):)
 • CHEMI ERTADERTI
  baribarshi xart raaa.... exla mec tu shemomivarda da magina mere naxe shen aq ra moxdes...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  :):):):):)
 • CHEMI ERTADERTI
  ??
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  AM CXOVREBIS DEDAVATIRE RA XALXI DA MATSHORIS MEC ERTMANETS VCHAMT EXLA VKITXULOBDI YVELAPERS RAC MINACER MONACERIA DA AREULI AKVT YVELAS YVELAPERI DA YVELA NERVEBZE ZIS
 • T E O N A
  Madloba shenc igives gisurveb.da cudis gapikreba im txovnaze arc mipikria.martla gulit vambob.arc cudi mipikria da arc cudi daminaxavs
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai bodishi da gmerti ikios sheni mparveli
 • CHEMI ERTADERTI
  samwuxarod martla masea da zaan cudia mag yvelaferi.
 • T E O N A
  Madloba aseve shenic.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  magram me magari gamityda  magram araushavs ak salaparako araa exla albat mere vigacunda shemomivardes da maginos
 • T E O N A
  Chemgan aravin shemovardeba.da ki ak gasarchevi ara. Sxvatashoris mec meckina erti
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mapatie tu rame gecyina chemgan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  yvelaze magari adamiani xar
 • T E O N A
  Madloba.shenc aseve
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ver gcer:(
 • CHEMI ERTADERTI
  ese zaan rato moiwyine ?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ari ragac iseti rasac verityvi
 • CHEMI ERTADERTI
  gasagebia,piradulia albat.
 • CHEMI ERTADERTI
  nu xar dagruzuli mase zaan.
 • CHEMI ERTADERTI
  http://www.youtube.com/watch?v=JSR5-PihLvI  ai mousmine da cota ganitvirtebi memgoni.
 • CHEMI ERTADERTI
  madlob gaixare.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vin daushala mere shemogevle ragac uazrobebis gan taviunda sheikavon da xalxi shecdomashi ar sheiyvanon da exla ro axsendebat ubedureba egaa akamde cixeebshi xalxi ariyoo maghgram xounda ichoraon meti sakme raakvt
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  arvici ver getyvi vis raundoda da vin rakna magram pakti saxezea
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  yvelaze cudi isaa xalxma tavmoyvareoba dakarga da dges yvelas tavmoyvareoba da adamianoba daubrundat jibeebs da mutakebs roivsebdnen rodesme upikriat is xalxi mshieria  da modi vinme bichs sandos puli ivce da vismes chemi da tavis saxelit sheugzavnos yvelas ro eg epikra dges sul sxva situacia ikneboda dges yvela ibralebs me es mak gaketebuli da me eso magram ubralod isev tavis tavs atyueben adamiani ro laparamkobs vici ras da rogor ambobs
 • CHEMI ERTADERTI
  martali xar...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gmerti magloidan iyureba da yvela agebs tavis sakcielze pasuxs matshoris mec chemi pasuxebi mak bevri gasacemi da ubralod nervebi romeshleba tavs ver vtokav dab minda utxra is yve,alaperi rasac vpikrob da mere cudi gamovdivar... gadaushliat peze  pexebi da mere patiosnebaze laparakoben prosta dges imena eseti droa  da asi da atasi kaci verapers shecvlisd es yvelas idea unda ikos da velam ertad unda vknat
 • CHEMI ERTADERTI
  chvenze araa yvelaferi damokidebuli torem kargia.
 • CHEMI ERTADERTI
  chven gvechqareba torem gmerts araferi echqareba,adre tu gvian yvelas yvelaferi miezgveva da gmertis eshinodet.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  chvenzea ara marto chvenze sruliad sakartveloze yvelam erti tkvas rom es usamartlobaa da tuasra damokidebuli naxav shemogevle chven unda gvechkarebodes xalxs acamebenn es bozebi klaven da mere izaxian tavi moiklao an vigacas daabraleben cemashi shemoakvdao isev patimarze tydeba joxi magram escxovreba sul ese arkneba es yvelam kargat vicit da yvelas mivakitxavt da yvelas pasuxs agebs mtavaria exla yvelam vilocot im xalxistvis vinc ik aris da vinc yovelcuts elodeba exla chventan shemovlen da gvcemenoai im lamaz da sulit mdidar xalxistviois uda vilocot imat isic eyopat tavisupleba caartves kii dashaves da bevrma ise icxovre araperi gaupuchebia magram daichires imis gulistvis rom dasaxuri konda sakme romelime prokurors magatan veravin vrapers gaxdeba da exla isga dagvrchenia is xalxi chveni locvit gavazlierot ese daudgebit gverdshi
 • GIO-- lentongi
  didi bodishit  shemochristvis  magram rom ar avgnishno ar shemidzlia me  ori dgea  aq  vkitxulob  yvelafers...eg  icit  ramxela  siketes ....da  aramarto sikete  aramed  ramxela adamianobaaqvs  am  adamians  ...rom  gamotvams  rasac  fiqrobs  da  ....tan  imasa  xvdeba  sad    gamosdis  cudad da bodishs  ixdia...BRAVO...da  martali brdzandebit imashic rom  imdenad gvaqva  yvelas  nerviuli  sistema  gagizianebuli  rom  ertmaneti  gamogvyavs  mdgomareobidan...fsiqologiurad  tu ar aviyvanet tavi xelshi  chven adamianebma xoom?ase kargad  ver  wavalt...<mapatiet>
 • CHEMI ERTADERTI
  srulebit genanxmebi. martla bevri usamartlod ixdis sasjels da kidev am wamebas umateben da bevri martla mtyuani zis da matac eyofat tavisi sasjeli... kaci sikvdilis fass arafers ashavebs arasdros,ertxel movdivart am qveynad da aqac vxocavt ertmanets,vin vart ro ertmaneti ganvkitxot da movklat,ra uflebit tore kibatono. usamartlo qveyanashi vart xalxo,samartals ver ipovi da sadac dabal gobes naxuloben iq xtebian da anadgureben xalxs. mag xalxi sul mand ar iqneba gamovlen da mere sad daemalebat tqveni shvilebi mitxarit erti? rato ar fiqrobt tqven shvilebze,tqven momavalze. yvela xvtisshvilebi vart da modit satanebat nu gadaviqcevit. patimari imas ar nishnavs ro gadauaro da gatelo bolomde mat tavisi sasjeli aqvs da moixadon vinc martla mtyuania da vinc martalia da arafristvis zis is gaatavisuflet...
 • CHEMI ERTADERTI
  gmerts vtxov dagvifaros yvela cudi saqmisgan.
 • GIO-- lentongi
  me arvar saqartveloshi  magram  arc aqedan  vaklebt  chven   tanjuli  emigrantebi  sruliad  saqartvelos  ...xmas...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  genacvale gaixare
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  yvela lamazi sulis mkone adamiani miyvars kartvelia tu raerovnebac arunda iyos kartvelebi msoplios magalitebi viyavit da yvela chvengan igebda tradiciebs da cxovreba s   magram dges iseti dro dagviyenes rom bavshvebs sxvis yaidaze atareben da mshobeli mshobels agar gavs sakartveloshi60% gmertma mapatios amas ro vizaxi magram egrea kartveli gogoebi s umetesoba mtavaria mankana gyavdes da puli gkondes  shenia da mankabnashi da mere sadac ginda ik gyavs egaa yvelaze cudi yvelaperma pasi dakarga geebis paradioo da ravici radro dadga
 • LEA LEKACHENKO
  xalxo yvelaferi kargad iqneba mtavaria etad dgomaaaaa
 • LEA LEKACHENKO
  ar ichxubot da ikamatot ertad davdget rttmanetis mxardamxar da veravin mogverevaaa veravin daachoqebs qartvelebs da sruliad saqartvelosss
 • GIO-- lentongi
  icit raaris?ai  qartvelebis gvyavs uamravi ampartavana  da  boroti adamianebi.....mapatiet  ......da  icit  ras  gamoxataven  is manqanebi  rom  aqvt  da  blataoben  cxovrebit...au  gamoiareo ra...da  is kiarician  ro  gmerti masxarad  igdebt...riitaaaqvt  shedznenilebi?chemsavit  wvalobe?moxucis  movlit?tu  chvenze  meti  da magari  diplomebiaqvt?ar  xvdebit  ritac....siborotem  gadaria  bevri  qartveli da  ampartavnobam...chauvardat exla  biznesebi  da  xalxis  wamebaze  gadavidnen  rom  iqneb  iqedan  kidev  ishovon rame... rom  kidev  ert  saburavit  magali  avtoebi  iyidon  da  iblatavon...
 • CHEMI ERTADERTI
  gaixare raa. ra mnishvneloba aqvs ra erovreba da ra mrwamsisaa mtavaria adamiani iko. fuli da manqana kacsro gadarevs imis ra unda iwamo. fulit sheizen tivts da ara zrdilobas da adamianobas. an ra gacvia arc imas aqvs mnishvneloba aramed ra suli gaqvs da ra gamozravebs...
 • GIO-- lentongi
  saqartvelos  mtavaria  zogma  jalatma  isev  qartvela  ar  ugalatos  tore?sxvas  chven aravis ar  davechoqebit.....iseev  chven  xalxtan  mogviwevs  brdzola..anu  qartveltan...mase...
 • CHEMI ERTADERTI
  yoveltvis dasafasebelia zrdiloba da tavmdabloba... bevri kaci kacs ar gavs da bevri qali qals,mapatiet magram asea.
 • GIO-- lentongi
  asea  da  getanxmebit..mec mapatiet
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me ar mapatiot:) da kali dges sakartveloshi zaan cotaa ai bozi kali bevria zaan
 • CHEMI ERTADERTI
  yvelaze metad chven qveyanas da chven erovnebas chvenve varcxvent.
 • CHEMI ERTADERTI
  gaachnia mag sityvit ras gulisxob.... yvelafers tavisi axsna aqvs.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me imas vgulisxmob rac vtkvi kali namdvuili kali romelmac tavisi meobis pasi icis da pulze ar cvlias egetebi cotaa da vinc pulze cvlis tavis adamianobas zaan bevriaa ai es
 • CHEMI ERTADERTI
  egeti kacic bevria... adamianoba da girseba dakarges xalxma.
 • CHEMI ERTADERTI
  martali xar magram yvelas tavisi cxovreba aqvs... vis ra shexva cxovrebashi da rit gamwarda aravin ar icis.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen sityvebze mekidebi da rogorc gin nda shen chemze kargat ici me ravtkvida ar vapireb spors isic vici pidarastebs miakvt sakartvelo mravldebian da mravldebia bozic da nabozvaric momravlda adamiano amis tkma minda
 • CHEMI ERTADERTI
  gavige rac tqvi gavige.
 • CHEMI ERTADERTI
  mere ar unda ikos magram aris da ras uzav magas.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  da cxovrebam racarunda gagamcaros gabozeba gamartleba araa da adamiani tu magas gaaketebs is yvelaperzea camsvleli imushaos da ekneba tu rame unda mainc daminc vigacas taviunda axmarinos ro puli ishovos
 • CHEMI ERTADERTI
  eg zaan cudia,magram aris egetebi da chven ver movspobt mag sens. eg iko oditganve. ar unda ikos kargia magram samwuxarod asea.
 • LEA LEKACHENKO
  xalxno chven nu ganvikitxavtttt visac ra unda imas akerebss yvelas sakutari tavi mxrebze abiaaa da rogorc undat ise iqceviannnn
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai ukacravat da didi bodishit exla me gavedi akedan tore nervebi meshleba visac raunda is uketebia itokshi ra
 • GIO-- lentongi
  ki martalia  ega  bevri  gafuchebuli  qali cxovrobs  saqartveloshi..bevri  ..bevri  cocxlad  dasawvavia  da  zustad masetebi  gvarcxvenen  ...masetebi gvitexaven yvelgan  saxels..erti  chuchyiani  gori  bevrs  gvisvris saxels..torem brali isev  imati..chem  saxels da  chemnairebis  kidev  ufali  mixedavs da daifaravs...
 • T E O N A
  oooo optoom arian abaaa
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  yvelaperi  kaia yvelaperi magaria rasac vxedavt xo kai rogorc gindat mashin tkven ijekit daipikret aba kargat iyavit yvela sasiamovno iyo da cota nervebis momshleli magram rasvizavt gmerti tkvensken da  upali gparavdet yvelas me pativs ar vcem eget xalxs da mezizgebian eg gasamartlebeli sabutia ro uchirda ro r,shieri iko yvelam ro mase ipikros ai mand dagverxa yvelas aba cavedi da nuravin nuga shemexeba ak da mezizgeba egeti xalxi yvellanairi bozis da pidarastis ara supta sulis adamiani s dedasheveci me ai egrea da sul vityvi amas aba he da aba hooo
 • CHEMI ERTADERTI
  gmertma imitom dagatana tvini da chkua rom sworad icxovro da vinc mrushobs eg mati saqmea chven verafers shevcvlit.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  arc arapris shecvlas vapireb me vcxovrob ise rogorc minda da bevri tvlis cudi gza gak archeulio magram yvelas ruousmino egre cin ver caval
 • ♥ ♥ ♥ ლიზიკუნა ♥ ♥ ♥
  es qali yvelaperze wavida ro fuli aego,rato aqamde ar gamovida
 • T E O N A
  Ux sheni. Vin cavida kvelaperze.ox she martla sulit gakidulo shena
 • T E O N A
  Ux sheni. Vin cavida kvelaperze.ox she martla sulit gakidulo shena
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  exla me mshvidad getyvi shen kalbatono reebs laparakobt cotati shegrcxvet ar sheizleba egeti ragaceebis laparaki tkven araperi icit vin raze cavida da chemi txovnaa cota pativis cema ikoniet am xalxis mimart danarcheni tavad gadacyvityet ese x  zdilobianad da normalurad geubnebit da tu sheizleba gaitvaliscinet roca adamians chirks scxebt magas aravin gapatiebt da tavi sheikavet
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai gaanebe tavi dacynardi
 • CHEMI ERTADERTI
  yvelas tavisi cxovrebis wesi da ritmi aqvs da aravin ar unda chaerios sxvis cxovrebashi.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ar sheizleba ra da gaiget to ro aravin araperi icit zogi izaxis es kali bozia zogi ragaceebs roshavs da eg yvelaze didi codvaa rasac aketebt texavs ra unbda   ubralod patimari yavs adamians cixeshi da roca ak shemodixart da akomentarebt pativis cema ikoniet da vinc pativs arcems patimris ojaxs me yvelas dedispirshi shveci da moutyan dedis muteli exla mainc shevigine magram mepatieba patimrebi tuar giyvart da guli ar shegtkivat mashin ak mat ojaxis cevrebze nuravin cuds nuityvis me piradad yvelas shevagineb amis mere
 • CHEMI ERTADERTI
  ra gadauxades neta is gamagebina. kait raa ra sisuleles ityvit xolme es xalxi. qali ganadgurebulia da kide gadauxadeso,saxeze kimainc shexedet cota.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen ukve makoplekseb
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mere kondet vinme ushlis nushemovlen ak da nugaxeebian patiosani bozebi
 • CHEMI ERTADERTI
  ar gakompleqsebs. xo tqvi me chemi cxovrebis wesi maqvso da sxva sworad ver gebulobso. xoda ra sxvisi saqmea rogor icxovreb.
 • CHEMI ERTADERTI
  gaixare...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  tkven romel kveyanash xart... mandac ari mitingebi
 • GIO-- lentongi
  saberdznetis dedaqalaqshi,,,atenshi...aba ra  gushin  mteli dge iq  viyavit  ar  gadmoca  televiziam?ui  is  vinaa reebs  wers  gaskda  nervi ra....ragadauxades  gogo  gamwarebuli  laparakobs...eeeh  etyoba  mas  sul  kidia  yvelaferi  da magitom  wers  ase....chven  atasobit  xalqi  marwla  wminda  qartvelebi  viyavit  gushin  mitingze   mshivrebi  mwyurvlebi  magram  saqartveloda  gana  raxan  shors  vart?ara!!!!chven  sul  mxarshi  vedgmevit  ritac  shegvedzleba  sruli  dzlieri  shemartebit...oogond  yvelaferi  kargad  iyos....sagartvelos  sheferis  wminda  adamianebi  da masec  davrchebit male  .......gasuftavdeba male  saqartvelo...ai  naxavt....
 • GIO-- lentongi
  gana  raxan evropashivart  wlebi  es  kargia?anda chven  gvinda?saqartvelodan  chven  gachirvebas  gamoveqecit  rom  shvilebs  puris  fuli ar  movakot...saqartveloshi  cxovrobs  magrad  mxolod  is  vinc  iudas  rols  tamashobs  ...mapatiet  xalxo  memgoni  dametanxmebit..
 • T E O N A
  Eh
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  esec male gaikceva akedan anu shen:)  cudat aravin gaigot vxoumrob
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ara ise cudia ertis mxriv meoresmxriv kaia
 • CHEMI ERTADERTI
  gamgebi gaigebs sworad.
 • T E O N A
  Me sascavleblad mivdivar magistraturaze.ro chamovide propesionali da asetaps deda vutiro
 • T E O N A
  Cudi aba ara? Ara deda ara mama arc da.aravin. Mara sadac sxva ikac me
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au kai ra gexvecebi marto she n verapers uzav ivanishvoils opicialurad 27miliardiak yvelaperi nascavliak magram vis rasushveba daxarja mteli miliardebi magram shedegi raikneba yvela velodebit da gvainteresebs patarkacishvili rogor gaasages sacodavi kaci ,.... magis imedit tu midixar gmertma xeli mogimartos da carmatebebi
 • T E O N A
  mglis shishit cxvari aravis gauckvetiao
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoo exla me sheshinebulivar zalian zalian da mglebi vinebi arian eseni:):):) mglebi chven vart eseni turebi arian da am turebs vshlit da mere calcalke shevchamt damijere ese ikneba
 • T E O N A
  Ara me eg ar migulisxmia.me is vigulisxme rom.tu imis shishit ro ai iman veraperi kna mec vera. Rato ara. Pirikit brzola da brzola
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai shemartebit xar magram axalgazda gogoxar da minda bevr rameze dapikrde unda iscavlo magram dgevandel mtavrobastan verapers izav damijere ai amis tkma minda scavla yvelaze magaria me raxan vijeki dauni kiar var yvelaze magari nascavli movides da davelaparakebi nebismier temaze magram me ubralod shenairi admamianebis kargi gamixardeba da eg rasac iscavli sheni propesia racikneba marto brzola verapers gizavs ukan daxevac unda shegezlos tore sul cicin cin erti davit agmashe4nebeli da tamar mepe midiodnebn magram mashin sxva dro iko exla sxva dros a   shemogevle upalma gisminos da yvela survilis asrulebas gisurveb
 • GIO-- lentongi
  im turebis patara  vampirebi  ufro  gemrielad miirtmeven  mag nadavlidan momzadebul bliudas  ....chinurad < cocxebis  gerebit.....>
 • GIO-- lentongi
  daelodeeet iqneb imas  gamouvides da  tqveni  sawvalebeli agar  iyos  saqartvelos  problemebis mogvareba?
 • GIO-- lentongi
  torem  gmertma  xeli  mogimartos  chemo  kargo  da warmatebebs  gisurveb  sul....
 • T E O N A
  ra mainteresebs ici ilo?me eg ar mikadrebia ugrmesi madloba rchevistvis magram eg mainteresebs rato usvav sul xazs ai me radgan vijeki, ai me vijeqi da ase shemdeg, ra to? xshirad geubnebin ai shen ro ijeki ase ise tu sheni tavidan modis ase
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xo kai adgilas mkitxe ise :):):)
 • T E O N A
  vai bodishi kaii vsoo movrchet migebulia
 • Lazare Gvaramadze
  daudeqit am adamins da patimrebs gverdit xalxno,guli ar gaqvt tqve jalatebo,deda da ar gyaavt?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mecineba ak ramodenime adamianis sakcielze da ubralod sasaciloa satirali tuaraa gmertma xeli mogimartos da shen upro kargat ici rogor da ranairad
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ar mevasebit ara seriozuli xalxi da mezizgeba yvela vinc tamashs tamashobs da au prosta vervitan unamusos ravknaaaaaaaaaaaaaaaada
 • ruso mdivani
  es xalxi ver aris..es gogoebi ragam gadaria
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gamajobat da vin verari:):)
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vai vigaceebs daerxa memgoni:):):)
 • CHEMI ERTADERTI
  vaimee..
 • ruso mdivani
  iseti rameebi wavikitxe  rac ar unda itxra maseti sityvebit mainc ver mogmartav ram gadaria es qalebi  .. kacisgan ukvirt da tion uaress ambobev
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  romelze izaxit tkvit me var atvechai veravin verapers ityvis da tavs gavacli:):):)
 • ruso mdivani
  da shen ra ggonia  me meshinia???
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ara es ise pormalurad gitxarit
 • ruso mdivani
  asea situtuces sazgvari ar aq  
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  misha naxet kaxetshi ramdeni bozi yopila magat dedasheveci me
 • CHEMI ERTADERTI
  da mag laparakops rorupciis damarcxebaze da saqartvelos agorzinebaze,vai magis patrons vis xelshi vart.
 • LEA LEKACHENKO
  LIKUNA ALTUNASHVILI01:34UBEDURIA IS XALXI, ROMELSAC SHEGNEBULI DA MOKVLEULI CARSULI ARA QONIA,DA UCXOVRIA VRLURAD, MAGRAM KIDEV UFRO UBEDURI DA SATIRALIA IS, ROMELSAC QONIAA CARSULI DA IVICYEBS. DZALMOMREOBAM YVELA DAACHUMA. RAGAC DZILMA CAIGO XALXI MAGRAM TURMEE IS DZILI YOFILA SAGATAS DZILI DA ARA MKVDRIS ROGORC ZOGIERTEBS EGONAT! DGRS TAVISTAVAD GAMOAXILA TVALI GAMOIGVIDZA. NEL-HRLAGAMOERKVRVA,MIMOAVLRBS TVALS ACMYOS, SHEISCAVLIS CARSULS DA ISE GAITVALISCINRBS MOMAVALS. RAC CARSULS CHVENTVIS DGEISTVISAC GAMOSADEGI  DA SASIKETO UANDERDZEBIA, IMAZE XELS VER AIGEBT!    (AKAKI CERETEL
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dilamshvidobis rogor xart erti is maintereseb sad arian is avadmyopi xalxi zaaan bevrs ro tlikinebdnen da enebi ro camigdes:( yvelas minda gitxrat rom mishas deda agar yavs da sul male izeimebs is xalxi vinc amdeni itanja da mere sul yvelaperi radikalurad sheicvleba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  dammbloke xom kai
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kai mosula
 • ☜ ♥
  shen kide aq chxubob..isini sircxvilit arc ki unda gamochnden aqq
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  SHEN ROMELIXAR VER GICANI:):)
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  amxseni sakmemakvs bloki
 • duda mariami
  ilia es video shen atvirte?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ara saidan moitane xoaceria vinc atvirta
 • duda mariami
  iseti aqtiuri xar vifiqre shen atvirte,ver vnaxe sad aweria
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  me sul aktiuri viknebi rasac patimrebs sheexeba chemokargo da exla armitxra sul gadavikitxe rac ak ceriao
 • duda mariami
  sul ara mara ragaceebi gadavikitxe bevri iseti weria arcaa wasakitxi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xo nu rasizav egetebic xdeba xome:):):) da ilia mainc da mainc raikot yvelas vinc shemodis agresiiak chem mimart
 • duda mariami
  sad dainaxe agresia?mgoni shen ggonia rom samyaro shen winaagmdeg shetqmulebas awyobs.imitom gkitxe rom yvelaze  aqtiuri xar da sul sheni nawerebia exla imedia me ar damcofav
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  :):) ai xoxedav copianic gavxdi :):) ara shen ara magram egre mteli samyaro chem cinaagmdegaa
 • ruso mdivani
  da rato??
 • duda mariami
  ui bodishi mag konteqsshi ar mitqvia damcofavtqo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  arvici eg ro vicode xo gamovascorebdi
 • duda mariami
  mere waugitine mag shen samyaros xom ici sicilis dros mteri advilad marcxdeba sul gitin gitinshi dascem bejebze
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sad shemizlia magdeni yvelas ertad martom vebrzuolo axilevsi xoar var:):):) ise damcen bechebze memgoni adgoma agar  mindodes
 • duda mariami
  ar getyoba shen sustoba,nu moisawyle tavi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoici mters yvelaperi arunda anaxoo:):):)
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen nu mashpioneb me ra shemizlia da raara :):):) gaigeben da mere damerxeva:):):)
 • duda mariami
  hm shpionic gamxade exlamainc mlandzgavs raa
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  vixumre bodishi:(:(:(
 • duda mariami
  kai xo gapatieb
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sioo xmas agar vigeb tore movimdure martla sammyaro
 • duda mariami
  kargi aba warmatebebs da gamarjvebas gisurveb
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kii ba  aba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  carmatebebi da gamarjvebebi shen moxie gaikeci da mevibrzuuoooloo ar vapireb
 • duda mariami
  me mitxari?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  diax xeli ar damartya da nu miopicialureb meshinia:):):)
 • duda mariami
  ratomac shenze ver vbrazdebi da ar vici rato albat sheni faruli iumoris gamo batono ilia me gamarjveba shen wil cxovrebashi gisurve da me kidev aucileblad gavimarjveb chem wil cxovrebashi da nu xedav yvelafershi uaryofits
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  ar daminaxia uaryopiti da batono ar var :(:(:( au kai bodishiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 • duda mariami
  aba shen ra ggonia exla aaqvs vinmes iluzia rom martoobit dgevandel saqartvelos xvalindel dilas dauyenebs?me ki miyvars ocneba da sul vocnebob (sxvatashoris yvela chemi ocneba sruldeba,eg ise cnobisatvis)mara arac iseti meocnebe var vinme marto gavushva sabrdzolvelad da misi gamarjvebit me vizeimo
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  xoxeda v ver gamige araushavs ertic miemate chem cinaagmdeg
 • duda mariami
  ar var shen winaagmdeg da dzalianac kargad var shens mimart ganwyobili
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  uiii kaia madloba didi
 • duda mariami
  arafris
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mtlad nu gamacitle exla:):):)  ise medashen xoar vicnobt ertmanets ogond martla
 • duda mariami
  ARA SAIDAN UNDA VICNOBDET?
 • duda mariami
  RATOM GGONIA
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  au arvici mismine exla gavdivar da naxevar saatshi shemoval kai droebit
 • duda mariami
  kai kargad
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mvedi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  bodishi yuradgebidan gamomcha es mesiji
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  arapershi ar mimartlebs da sadamde gagrzeldeba ar vici
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mapatie da didi bodishi cudat ar gaigo...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mapatie zalian gtxoov da didi bodishi
 • duda mariami
  araworad ifiqre
 • duda mariami
  rom melodebi ver gwer pasuxs
 • duda mariami
  rom gaixsneba mogwer
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  gelodebi
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  uime ak metuar movicere aravin icereba:):):) albat is xalxi nitingze dadis da ar caliat xo vizaxdi ro is yvela vunc tvins miburgavda mogzavnilebi iyvnen chemtan
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  yvelaperi kargat ikkneba
 • Невидимка -
  что говорит? чо она рассказывает??? я не поняла...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  kacurat gamarkviet es vinaa da saidan modies etyoba magari daglilia da dasveneba unda:)
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shen rogor yvelaperze gegimeba:)
 • CHEMI ERTADERTI
  aba vitiroo?
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  rogorc ginda me ras mekitxebi meubralod vtkvi
 • CHEMI ERTADERTI
  xoda vigimi.
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sityvis tavisuplebao es chemisa ro gaizaxis da yvelas yvelapris upleba romica am dedamotynulma egre sadaa yvelaperi kutvnilebisda mixedvitaa am cxovrebashi yvelas unda gergebodet visac arergeba ver migebs  datu miitvisebs me piradad mivitviseb im pirovnebas sadarian is xalxi rociodnen da kiodnen cutierad patimrebi eseo da gul;i shegvtkivao vitom shegtkiodat exla agar achveneben televizorshi da vsio xo:):):)arushasv magram vervitan roca rames u  ibraleben
 • CHEMI ERTADERTI
  kai exla nu anerviuldi
 • CHEMI ERTADERTI
  vulocav saqartvelos gamarjvebas da sruliad qartvel ers......
 • duda mariami
  gmertma sul gamarjvebis gzaze ataros chveni patara saqartvelo
 • CHEMI ERTADERTI
  hah vin tqva qartveli eri zlieri araao... ifrine kidev mishiko midi tu magari xar...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  voieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mishas dedispirishi shveci
 • duda mariami
  imedia yvelaferi dalagdeba da damshviddeba
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  moetyvna gamzrdeli
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  shushanashvili samshi moprinavs dagenzrat bozebo is specrazmeli nabozvari sad yleshia
 • CHEMI ERTADERTI
  gmerto eseti gaxarebuli manaxa mteli saqartvelo sul...
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  mishaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • ╚►‎‏‏‏‏‎‏ 13 ◄╗
  sheni deda moityvnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • duda mariami
  gushin 37 patimars gauketda cixeshi operacia imedia yvelafers moevleba
 • CHEMI ERTADERTI
  rogori sifati qonda gmerto mishas gamwarebuli vaimeee vixaliseeeeeeeee.
 • duda mariami
  jer sadaaa
 • CHEMI ERTADERTI
  ivanishvili ra qedmagali iko emociebshia raaa. gexutet qartvelebo miyvarxart.
 • duda mariami
  qedmagali ratom iyo mgoni ubralod gaxarebuli iyo
 • CHEMI ERTADERTI
  yvelaferi ertad iko. me var exla emociebshi da arasworad vwer.
 • duda mariami
  araushavs dges yvelaferi gvepatieba mtavaria ertmaneti ar davchamot
 • duda mariami
  mshvidobian games gisurveb saqartvelo da qartvelebo
 • CHEMI ERTADERTI
  gaixare,aseve mec vusurveb mshvidobas sruliad saqartvelos. ai ese davdget ertmanetis gverdigverd da yvelafers eshveleba.
 • CHEMI ERTADERTI
  matxovrebo im umweo angelozma ra daashava ro gagudet sacodavat... gmerto ra iko is...
 • CHEMI ERTADERTI
  matxovrebi arian,9tvis angelozma ra daashava da magat xo chatvale patroni agr yavt.
 • Ako Qavtaradze
  saakashvilis dedac m